Subsidie

Met subsidie de innovatieve kracht van de regio versterken

De ambitie van de Metropoolregio Eindhoven is de Brainportregio verder te ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. Deze gezamenlijke ambitie is waarom de 21 gemeenten samenwerken.

Om deze ambitie te realiseren, werken we in de Metropoolregio Eindhoven aan vier thema’s: economie, energietransitie, mobiliteit en transitie landelijk gebied. Bij het thema economie hoort ook het geven van subsidie aan veelbelovende innovatieve initiatieven. Hiermee versterken we de economie in de regio. Niet meteen vandaag of morgen, maar het gaat om effecten voor de langere termijn. Effecten op het gebied van innovatie, werkgelegenheid, duurzame ontwikkelingen, de concurrentiepositie, het vestigingsklimaat. Zo werken we samen aan een excellente regio en een betere, duurzame toekomst voor alle inwoners.

De Metropoolregio Eindhoven heeft verschillende regelingen die gericht zijn op versterking van de regio.

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds is een subsidiefonds. Het doel van dit fonds is om projecten te subsidiëren die de economie in de regio versterken. Kernwoorden zijn samenwerking en innovatie. Ga naar de pagina op de website voor meer informatie over het Stimuleringsfonds.

SIR Provincie Noord-Brabant

Om het innovatieve vermogen van het Brabantse bedrijfsleven in deze uitdagende tijden van toenemende personeelstekorten en grondstofprijzen te ondersteunen, heeft de Provincie Noord-Brabant de SIR-regeling ingesteld. SIR staat voor Stimulering van Innovatie in de Regio. Op 1 februari 2024 gaat de regeling voor de laatste keer open. Ga naar de pagina op de website voor meer informatie over de SIR.