Subsidie

Met subsidie de innovatieve kracht van de regio versterken

De ambitie van de Metropoolregio Eindhoven is de Brainportregio verder te ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. Deze gezamenlijke ambitie is waarom de 21 gemeenten samenwerken.

Om deze ambitie te realiseren, werken we in de Metropoolregio Eindhoven aan vier thema’s: economie, energietransitie, mobiliteit en transitie landelijk gebied. Bij het thema economie hoort ook het geven van subsidie aan veelbelovende innovatieve initiatieven. Hiermee versterken we de economie in de regio. Niet meteen vandaag of morgen, maar het gaat om effecten voor de langere termijn. Effecten op het gebied van innovatie, werkgelegenheid, duurzame ontwikkelingen, de concurrentiepositie, het vestigingsklimaat. Zo werken we samen aan een excellente regio en een betere, duurzame toekomst voor alle inwoners.

De Metropoolregio Eindhoven heeft verschillende regelingen die gericht zijn op versterking van de regio.

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds is een subsidiefonds. Het doel van dit fonds is om projecten te subsidiëren die de economie in de regio versterken. Kernwoorden zijn samenwerking en innovatie. Ga naar de pagina op de website voor meer informatie over het Stimuleringsfonds.

SAR financiële ondersteuning

Met ingang van 2013 is de Adviesregeling SAR van kracht. Deze regeling is bedoeld om vernieuwende ontwikkelingen in het individuele MKB met een meerwaarde voor de regio te stimuleren. SAR is een subsidieregeling. Het budget voor deze regeling is beperkt. Ga naar de pagina op de website voor meer informatie over de Adviesregeling SAR.

Adviesregeling Digitalisering MKB

Op 1 april 2021 opent de Metropoolregio Eindhoven een Adviesregeling Digitalisering MKB. Deze regeling is onderdeel van de Corona Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat. De regeling heeft een tijdelijk karakter en kent een beperkt budget. De regeling voorziet in een éénmalige bijdrage van maximaal 50% in de kosten voor het inwinnen van digitaliseringsadvies voor kleinschalige MKB-bedrijven, met een absoluut maximum van € 1.000. De advisering moet zijn gericht op het bevorderen van digitalisering binnen MKB bedrijven. De Adviesregeling Digitalisering MKB wordt aangeboden door de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven. Ga naar de pagina op de website voor meer informatie over de Adviesregeling Digitalisering MKB.