Nieuwsbrief

Regio Deal Brainport en Brainport Nationale Actieagenda

Vaststelling Regio Deal en Brainport Nationale Actieagenda

De Regio Deal Brainport en de Brainport Nationale Actieagenda zijn op vrijdag 6 juli vastgesteld en naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief van de Stichting Brainport en op de website www.brainporteindhoven.nl/actieagenda vindt u meer informatie hierover.

Vervolgtraject

In de volgende fase wordt voor de Regio Deal Brainport een uitvoeringsorganisatie ingericht. Gekoppeld aan de Brainport Nationale Actieagenda wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Brainport Development en de Metropoolregio Eindhoven willen de invulling van dit programma graag oppakken met de 21 gemeenten. Het doel is om het uitvoeringsprogramma in het najaar 2018 op te stellen en aan te bieden aan het Rijk. Het voornemen is om in oktober voor de portefeuillehouders EZ een werkatelier te organiseren om input op te halen.

20200610 plaatje bij Nb Regiodeal Bp 12 juli 2018

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas Voncken, email: t.voncken@metropoolregioeindhoven.nl, telefoon: 040 259 46 56.