Thema's en werkplaatsen

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben een gezamenlijke ambitie: de Brainportregio verder ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. We willen een excellente regio zijn met sterke gemeenten. Dat resulteert in welvaart en welzijn voor alle inwoners.

Om onze regionale ambitie te realiseren, werken we aan de grote overkoepelende thema’s die voor iedereen belangrijk zijn, ze raken alle aspecten van het leven.