Huizen Eindhoven header

Programma's

Metropoolregio Eindhoven is het netwerk waar wij, de 21 regiogemeenten, samenwerken aan strategische grensoverschrijdende opgaven.

De ambitie van de MRE is: een sterke regio met behoud van het kenmerkende innovatieve Brainportprofiel en een stabiele sociale basis en vitale leefomgeving voor al onze inwoners. De grote achterliggende opgave is het verbinden van de duurzame verstedelijking en de opgaven voor een vitaal landelijk gebied in onze regio met elkaar verbinden.

In MRE ligt momenteel de focus op vijf opgaven:

  • Schaalsprong ruimte en wonen: de economische groei letterlijk een plek geven in de regio. In woningbouw, bedrijventerreinen, in mobiliteit maar ook in de ontwikkeling van het landelijke gebied.
  • Vitaal landelijk gebied: verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied.
  • Toekomstbestendig mobiliteitssysteem: oplossen van de congestie in Zuidoost-Brabant.
  • Toekomstbestendig energiesysteem: actief doorpakken op de energietransitie.
  • Veerkrachtig economische systeem: werken aan een gezonde, veerkrachtige regionale economie.

Dit doen we allemaal in 5 programma's.

In het programma Economie werken we ook aan het verstrekken van subsidie via het Stimuleringsfonds en de Adviesregeling SAR voor veelbelovende innovatieve initiatieven.

Ook werken wij aan de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant en Landgoed Gulbergen.