Foto intro blok lente 4

Thema's

Metropoolregio Eindhoven is het netwerk waar wij, de 21 regiogemeenten, samenwerken aan strategische grensoverschrijdende opgaven. Het doel is een excellente regio, een economisch sterke regio met een goed vestigings- en verblijfsklimaat voor inwoners, bedrijven, kenniswerkers en bezoekers. Maar we willen ook een evenwichtige regio zijn, een inclusieve en duurzame regio. We willen welvaart én welzijn voor onze inwoners en ondernemers.

In MRE ligt momenteel de focus op vier thema’s:

  • Economie: versterken van de basiseconomie en gezamenlijk investeren in kennis, infrastructuur en aantrekkelijkheid van de regio;
  • Mobiliteit: samen zorgen dat de regio goed bereikbaar is, zowel regionaal, landelijk als internationaal;
  • Transitie landelijk gebied: de huidige grote uitdagingen in het buitengebied samen aangaan en bedrijven helpen met noodzakelijke transities;
  • Energietransitie: verduurzamen van de regio, inwoners en bedrijven een energieneutraal leefklimaat bieden en ze te voorzien van duurzame energie.

Bij het thema Economie hoort ook dat er via het Stimuleringsfonds en de Adviesregeling SAR subsidies beschikbaar zijn voor veelbelovende innovatieve initiatieven.

Ook werken wij aan de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant en Landgoed Gulbergen.