Foto intro blok lente 4

Thema's en werkplaatsen

Het doel van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het op een duurzame wijze consolideren en uitbouwen van de huidige economische ontwikkeling in de regio. De werkzaamheden van de Metropoolregio Eindhoven sluiten daarom direct aan op de Brainportagenda. De Metropoolregio draagt daaraan bij via een robuuste verankering en adressering van: een concurrerend vestigingsklimaat, regionale, nationale en internationale bereikbaarheid, duurzame beschikbaarheid van energie en de noodzakelijke transitie van het landelijk gebied. We willen een excellente regio zijn met 21 sterke gemeenten. Dat resulteert in welvaart en welzijn voor alle inwoners!

Daarom werken we aan de onderstaande thema's: