Algemeen Bestuur

 

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven stelt de kaders van het beleid vast dat door het Dagelijks Bestuur wordt uitgevoerd.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 24 leden; één vertegenwoordiger van iedere gemeente en de drie leden van het Dagelijks Bestuur. Iedere gemeente heeft twee stemmen. De leden (burgemeester, wethouder of raadslid) zijn door de gemeenteraad  benoemd. 

Het Algemeen Bestuur vergadert in principe zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

 

Vergaderdata

In de kalender/kalender archief vindt u meer informatie over de vergaderingen (bijvoorbeeld agenda, stukken, verslag).

 

2018

 

Contactpersonen

Sietske 300x450 Sietske van der Velden
Netwerkregisseur 040 2594 624...

 

Helmi 300 x 450 Helmi Leijen
 Secretariaat 040 2594 527...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn