Algemeen

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur is bestuurlijk opdrachtgever voor het Dagelijks Bestuur via de vaststelling van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en de jaarlijkse werkprogramma’s.
Het Algemeen Bestuur besluit op basis van voorstellen, die door het Dagelijks Bestuur worden voorbereid. Ook is het Algemeen Bestuur strategisch gesprekspartner van het Dagelijks Bestuur als het gaat over nieuwe thema’s en binnen bestaande thema’s nieuw op te pakken opgaven. Het Algemeen Bestuur kan suggesties meegeven aan het Dagelijks Bestuur voor de uitwerking hiervan.


Het Algemeen Bestuur bestaat uit 24 leden; één vertegenwoordiger van iedere gemeente en de drie leden van het Dagelijks Bestuur. Iedere gemeente heeft twee stemmen. De leden (burgemeester, wethouder of raadslid) zijn door de gemeenteraad benoemd.

Ieder lid van het Algemeen Bestuur is, voor wat de samenwerking in algemene zin betreft, ambassadeur in de eigen gemeente en draagt zorg voor de verbinding naar eigen raad en college.
Het Algemeen Bestuur vergadert in principe vier keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Vergaderdata

In de kalender/kalender archief vindt u meer informatie over de vergaderingen (bijvoorbeeld agenda, stukken, verslag).

2020


Leden Algemeen Bestuur

Gemeente Lid Plaatsververvangend lid
Asten Hubert Vos John Bankers
Bergeijk Stef Luijten Arinda Callewaert
Best Hans Ubachs Marc van Schuppen
Bladel Remco Bosma Wim van der Linden
Cranendonck Roland van Kessel Frans Kuppens
Deurne Hilko Mak Marinus Biemans
Eersel Steven Kraaijeveld Léon Kox
Eindhoven John Jorritsma Monique List
Marcel Oosterveer
Geldrop-Mierlo Jos van Bree Marc Jeucken
Gemert-Bakel

Michiel van Veen

Inge van Dijk
Heeze-Leende Paul Verhoeven Jan de Bruijn
Helmond Elly Blanksma Gaby van den Waardenburg
Antoinette Maas
Laarbeek Frank van der Meijden Joan Briels
Monika Slaets - Sonneveldt
Nuenen c.a. Maarten Houben Judith Tesser
Oirschot Judith Keijzers Piet Machielsen
Reusel-de Mierden Frank Rombouts Annemieke van de Ven
Someren Dilia Blok Guido Schoolmeesters
Son en Breugel Hans Gaillard Paul van Liempd
Valkenswaard Anton Ederveen Peter van Steensel
Veldhoven Marcel Delhez Ad van den Oever
Waalre Jan Boelhouwer Arno Uijlenhoet

* De namen van de leden van het Dagelijks Bestuur zijn vetgedrukt

Contactpersonen

Sietske van der Velden
Sietske van der Velden
Netwerkregisseur 040 2594624 s.vandervelden@metropoolregioeindhoven.nl
Helmi Leijen
Helmi Leijen
Secretariaat 040 2594527 h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl