Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur is bestuurlijk opdrachtgever voor het Dagelijks Bestuur via de vaststelling van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en de jaarlijkse werkprogramma’s.
Het Algemeen Bestuur besluit op basis van voorstellen, die door het Dagelijks Bestuur worden voorbereid. Ook is het Algemeen Bestuur  strategisch gesprekspartner van het Dagelijks Bestuur als het gaat over nieuwe thema’s en binnen bestaande thema’s nieuw op te pakken opgaven. Het Algemeen Bestuur kan suggesties meegeven aan het Dagelijks Bestuur voor de uitwerking hiervan.


Het Algemeen Bestuur bestaat uit 24 leden; één vertegenwoordiger van iedere gemeente en de drie leden van het Dagelijks Bestuur. Iedere gemeente heeft twee stemmen. De leden (burgemeester, wethouder of raadslid) zijn door de gemeenteraad  benoemd. 

Ieder lid van het Algemeen Bestuur is, voor wat de samenwerking in algemene zin betreft, ambassadeur in de eigen gemeente en draagt zorg voor de verbinding naar eigen raad en college.
Het Algemeen Bestuur vergadert in principe vier keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

 

Vergaderdata

In de kalender/kalender archief vindt u meer informatie over de vergaderingen (bijvoorbeeld agenda, stukken, verslag).

 

2020

 

2019

 

Leden Algemeen Bestuur

   

 

Gemeente Lid Plaatsververvangend lid
Asten Hubert Vos John Bankers
Bergeijk Stef Luijten  Arinda Callewaert 
Best Hans Ubachs Marc van Schuppen 
Bladel Remco Bosma Wim van der Linden 
Cranendonck Roland van Kessel Frans Kuppens 
Deurne Hilko Mak Marinus Biemans
Eersel Steven Kraaijeveld Léon Kox
Eindhoven John Jorritsma  Monique List
Marcel Oosterveer
Geldrop-Mierlo Jos van Bree Marc Jeucken
Gemert-Bakel Miranda de Ruiter Inge van Dijk
Heeze-Leende Paul Verhoeven Pieter van der Stek
Helmond Elly Blanksma Gaby van den Waardenburg
Antoinette Maas
Laarbeek Frank van der Meijden Joan Briels
Vacature 
Nuenen c.a. Maarten Houben Erik Groothoff
Oirschot Judith Keijzers Piet Machielsen
Reusel-de Mierden Frank Rombouts Annemieke van de Ven 
Someren Dilia Blok Guido Schoolmeesters
Son en Breugel Hans Gaillard Paul van Liempd
Valkenswaard Anton Ederveen Peter van Steensel
Veldhoven Marcel Delhez Ad van den Oever
Waalre Jan Brenninkmeijer Arno Uijlenhoet

* De namen van de leden van het Dagelijks Bestuur zijn vetgedrukt

 

Contactpersonen

Sietske 300x450 Sietske van der Velden
Netwerkregisseur 040 2594 624...

 

Helmi 300 x 450 Helmi Leijen
 Secretariaat 040 2594 527...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn

Gerelateerde berichten

Begroting 2021

Bijeenkomsten

Algemeen Bestuur 1 juli 2020

Algemeen Bestuur 30 september 2020