Nieuwsbrief

Regio werkt aan actualisatie van de Bereikbaarheidsagenda

Diverse onderzoeken uit de Bereikbaarheidsagenda, maar ook andere onderzoeken zoals het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven, zijn of worden uitgevoerd. Beleid is verder ontwikkeld en ontbrekende thema's als energietransitie en verkeersveiligheid zijn nu erg actueel. Aanleiding en bouwstenen genoeg voor een versie 1.1. van de Bereikbaarheidsagenda: het Streefbeeld Mobiliteit 2035.

20200630 Afb bij Nb Regio werkt aan bereikbaarheidsagenda

Streefbeeld Mobiliteit 2035

De Metropoolregio Eindhoven werkt aan het Streefbeeld Mobiliteit 2035. Een eerste concept is binnen enkele maanden gereed, juist op tijd om te dienen als basis voor gesprekken met de provincie. De provincie ontwikkelt nu nieuw beleid met de Koers Mobiliteit en wil hieraan per Brabantse regio een samenwerkingsprogramma koppelen. Het Streefbeeld Mobiliteit 2035 helpt om te identificeren waar provinciale en regionale ambities elkaar overlappen.

Het Streefbeeld Mobiliteit 2035 bestaat uit een beeld van de huidige situatie, een ambitieuze schets van de toekomst ‘Beelden Mobiliteit 2035’ en een beschrijving van strategielijnen hoe de ambities te verwezenlijken. Aan het Streefbeeld wordt later dit jaar een uitvoeringsagenda gekoppeld.