Nieuwsbrief

Stimuleringsfonds draagt opnieuw bij aan 'We Are Food'

In juli 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven besloten aan de projecten 'Food Starter' en 'Low Cost Smart Robotics for Agrifood' een subsidiebijdrage toe te kennen van € 50.000,-.

Het project 'Food Starter' richt zich op het versterken en verbreden van de food sector in Zuidoost-Brabant en het stimuleren van duurzaam en innovatief food ondernemerschap. Daarvoor wordt een fysieke faciliteit ingericht voor het (door)ontwikkelen, groeien en opschalen van start- en of scale-ups en de ontwikkeling van innovatieve producten in de food sector. In het project ontvangen de ondernemers naast het gebruik van de faciliteiten ook begeleiding bij productontwikkeling, ondersteuning in toegang tot kapitaal en ondersteuning bij netwerkontwikkeling.


In het project ˜Low Cost Smart Robotics for Agrifood' ontwikkelen de projectpartners een modulaire, goedkope en efficiënte plukrobot voor de champignonbranche. Doordat de robot modulair wordt ontwikkeld zal deze na succesvolle commercialisatie ook kunnen worden ingezet in andere agrarische sectoren. De projectpartners willen de robot enkel voorzien van fundamentele en noodzakelijk onderdelen, waardoor de robot betaalbaar wordt voor iedere agrariër.

Beide projecten sluiten goed aan bij zowel de regionale doelstellingen als bij de doelstellingen van het themajaar We Are Food. Met deze twee projecten wordt een totaalinvestering in de regio uitgelokt van € 239.000.

20200610 plaatje bij nieuwsbericht Stifo over we are food 3oktober 2018

We are food

2018 is door de Provincie Noord Brabant uitgeroepen tot themajaar We Are Food omdat Brabant in 2018 de Europese Regio van de Gastronomie is. Metropoolregio Eindhoven zoekt als bijdrage aan dit themajaar nadrukkelijk de verbinding tussen voeding en de Brainport Agenda. Projecten binnen het thema Food die passen binnen de doelstellingen van het Stimuleringsfonds kunnen worden ondersteund en worden in de communicatie gelabeld als 'We Are Food project'.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven? Kijk dan op onze site, of neem contact op met Maikel Denissen: tel.: 040-2594598.