Nieuwsbrief

Brabantse energiecorridor A58

De conclusie is dat de Brabantse Energiecorridor kan voorzien in 13,1% van de energiebehoefte naar warmte en elektriciteit van de gehele provincie Noord-Brabant. Voor elektrische energie geldt dat de corridor in 21,8% kan voorzien en voor warmte geldt dat de corridor een potentie heeft van 8,6% van de totale behoefte. Energie uit de weg en het oppervlaktewater blijken zeer kansrijk. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het Ontwerp Tracébesluit van Rijkswaterstaat van april. De komende tijd wordt onderzocht welke organisatievorm het meest geschikt is voor de exploitatie.

20200612 Afb bij Nb Energiecorr A58e