Brabantse energiecorridor A58

De A58 wordt de komende jaren aangepast en in het verlengde daarvan hebben de regio’s West-Brabant, Hart van Brabant en de Metropoolregio Eindhoven samen met Rijkswaterstaat en de Enexisgroep, kansen gezien om de A58 te ontwikkelen tot de Brabantse Energiecorridor. Advies- en Ingenieursbureau Tauw bv heeft de kansen in beeld gebracht en op 28 maart 2018 een rapport opgeleverd met een positief resultaat.

 

A58 illustratieDe conclusie is dat de Brabantse Energiecorridor kan voorzien in 13,1% van de energiebehoefte naar warmte en elektriciteit van de gehele provincie Noord-Brabant. Voor elektrische energie geldt dat de corridor in 21,8% kan voorzien en voor warmte geldt dat de corridor een potentie heeft van 8,6% van de totale behoefte. Energie uit de weg en het oppervlaktewater blijken zeer kansrijk. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het Ontwerp Tracébesluit van Rijkswaterstaat van april. De komende tijd wordt onderzocht welke organisatievorm het meest geschikt is voor de exploitatie.

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn