Energiestrategie

PlanMER en RES

De Commissie m.e.r heeft een korte film gemaakt waarin vijf pilot-regio's vertellen over de wijze waarop zij milieu-informatie hebben meegenomen bij hun regionale energiestrategie (RES). De regio’s bevinden zich in verschillende stadia van het pilotproces. Onze regio is een van de pilotregio’s. Onze bestuurlijk trekker Stef Luijten vertelt in de film over de planMER die we opstellen voor onze Regionale Energiestrategie (RES).

De andere pilot-regio's in de film zijn: regio's Noord-Holland Noord, Noord-Holland Zuid, Fruitdelta Rivierenland en Holland Rijnland.

https://youtu.be/va5ejOIvy20