Nieuwsbrief

Brabants fonds voor de vrijetijdssector opengesteld voor ondernemers

Projecten die in aanmerking komen voor een lening richten zich op nieuw vrijetijdsaanbod dat aansluit bij de drie kernthema'svan Brabant: Brabantse meesters en erfgoed, Design en innovatie en Attractieparken en evenementen. Bovendien hebben ze een sterke verhaallijn en zijn ze onderscheidend en voorzien van een goed projectplan. Op deze manier wordt de provincie als geheel versterkt en wordt de bezoeker van buitenaf aangetrokken. De lening bedraagt minimaal 75.000 euro en maximaal 400.000 euro en beslaat maximaal 50% van de totale begroting van het projectplan. Het LOF verstrekt de lening tegen marktconforme voorwaarden.

Brabant breed

Initiatiefnemers van het fonds zijn provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant, de Efteling en Libéma. Per 13 september wordt het fonds Brabant-breed gedragen met de toetreding van Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost Brabant en Regio West-Brabant, die financieel aan het fonds zullen bijdragen. De partners hebben de ambitie uitgesproken om voor een periode van 10 jaar € 10 miljoen te investeren in de leisure sector.
In navolging van Midpoint Brabant onderstrepen ook de andere drie regio's het belang van de inzet op innovatie en uitbreiding van het leisure aanbod op bovenstaande kernthema's. Dit draagt bij aan het onderscheidend profiel van de regio's. Daarmee speelt het LOF direct in op de groeiende vrijetijdssector van Noord-Brabant. De heer Bart de Boer, voorzitter van Stichting LOF, is trots op de openstelling van het fonds en toetreding van de regio's: "In Brabant is het belang van de leisure industry qua uitstraling, werkgelegenheid en diversiteit aan aanbod al vroeg ingezien. Het is een belangrijke sector, waarin veel partijen actief zijn. Tot nu toe ontbrak de dienst die het Leisure Ontwikkel Fonds aanbiedt. Ik ben dan ook blij dat het LOF nu geopend is en alle Brabantse regio's in het LOF participeren.

Meer informatie

Ondernemers kunnen contact opnemen met het fondsmanagement van het LOF om te toetsen of hun project in aanmerking komt voor een lening via info@lofbrabant.nl.

Meer informatie over het LOF en het aanvragen van een lening staat op www.lofbrabant.nl.

20200617 Afb bij Nb LOF 18 september 2017