Actueel

Jaarrekening 2019 Metropoolregio Eindhoven

Zoals reeds in een vorige nieuwsbrief gemeld, heeft de Metropoolregio Eindhoven het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van ruim € 1 miljoen.

Op 10 april 2020 is de concept-jaarrekening 2019 ter informatie naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Op 1 juli 2020 zal de jaarrekening ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd, inclusief een voorstel tot bestemming van het positieve resultaat.