Actueel

Subsidieregeling warme sanering varkenshouderij naar verwachting voorjaar 2019 gepubliceerd

Het kabinet heeft 120 miljoen uitgetrokken voor de warme sanering van de varkenshouderij. Het doel is het verminderen van geuroverlast van varkensbedrijven. In het voorjaar wordt de subsidieregeling gepubliceerd. Deze is bedoeld voor varkenshouders die hun productie beëindigen op de locaties die geuroverlast veroorzaken. Met de publicatie van de subsidieregeling in het voorjaar wordt meer bekend over de datum waarop concrete aanvragen kunnen worden ingediend. Regio en provincie roepen daarom varkenshouders en gemeenten op om in actie te komen en gebruik te maken van de regeling.

Na de bekendmaking van het kabinet van het voornemen tot instelling van een saneringsregeling voor de varkenshouderij heeft de Metropoolregio Eindhoven zich, samen met andere Brabantse regio’s en de provincie Noord-Brabant, gebogen over een goede uitwerking van de regeling. Anke van Extel- van Katwijk, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Transitie landelijk gebied van de Metropoolregio Eindhoven, neemt als VNG-vertegenwoordiger deel aan de gesprekken met de minister hierover.

Warme sanering en transitie buitengebied

Anke van Extel-van Katwijk, is blij dat de daadwerkelijke uitvoering van de regeling begint. Onze regio is een van de meeste varkensdichte gebieden van Nederland. De subsidieregeling kan mogelijk varkenshouders helpen als ze besluiten te willen stoppen met hun bedrijf. En zo kan de regeling ook bijdragen aan de transitie van het buitengebied in onze regio.

leegstand_brabant_1024_617_84_c1

Anke van Extel-van Katwijk: “Met de subsidieregeling Warme sanering varkenshouderij krijgen varkenshouders een instrument tot hun beschikking waarmee een zorgvuldige bedrijfsbeëindiging mogelijk wordt. Door een financiële vergoeding van varkensrechten en een beëindigingsvergoeding kan de stap naar het daadwerkelijk stopzetten van een bedrijf wellicht gezet worden. De gemeenten kunnen varkenshouders die voor de keuze staan helpen door tijdig met hen in gesprek te gaan over de afbouw van het bedrijf maar ook over de toekomstmogelijkheden. Onder andere door duidelijk te zijn over wat er wel of niet mogelijk is op die plek. Het advies is dan ook: ga tijdig het gesprek met elkaar aan!”.

Meer informatie

Via deze link kunt u de berichtgeving van de provincie Noord-Brabant lezen over de subsidieregeling Warme sanering varkenshouderij. Daar vindt u ook de brief die Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hierover op 7 januari jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook kunt u zich op deze pagina aanmelden voor een speciale Whatsappservice van de provincie.

Contact

Chantal van den Eijnden
Chantal van den Eijnden
Procesmanager Landelijk Gebied 040-2594682 email hidden; JavaScript is required