Actueel

Stimuleringsfonds: Smart Health

De Metropoolregio Eindhoven ondersteunt via het Stimuleringsfonds talloze vernieuwende projecten. Eén van deze projecten is het Smart Health Cluster. Het project zet testlabs op en verbindt die landelijk. Zo worden gezamenlijk data-inzichten voor de markt van zorgtechnologie en zorginnovatie opgebouwd, waardoor zorginnovaties (waarin de Metropoolregio Eindhoven sterk is vertegenwoordigd) sneller naar de markt kunnen.

Landelijke opschaling

Het project is opgezet door Stichting Thuisleefgids en een aantal van haar partners. De Metropoolregio financiert via het Stimuleringsfonds mee aan dit project. Er wordt samengewerkt met verschillende organisaties uit de regio op het gebied van zorg, innovatie, onderwijs en data intelligence. Inmiddels sluiten steeds meer partners van buiten de regio ook aan en wordt er met andere clusters gesproken over landelijke opschaling!

20191119 foto bij Nieuwsbericht MD Smart Health

Volgens de Consumentenbond maakt 70% van de mensen gebruik van online reviews in aanloop naar een aankoop online. Dat bestaat nog nauwelijks op het gebied van zorginnovatieve producten. Dit was de reden voor het opzetten van een Smart Health Cluster voor zorg in de regio Eindhoven, Wie wil weten welke zorginnovaties er op de markt zijn en welke goed beoordeeld worden door eindgebruikers kan zich aansluiten bij het Smart Health Cluster Zorg.

De kracht van kennis delen

Veel zorgtechnologie en zorginnovatie is nog niet op de consumentenmarkt. Er komen steeds meer zorgproducten op de markt, maar welke producten zijn nou echt goed en geschikt voor welke vraag en welke doelgroep? Stichting Thuisleefgids test deze producten in testlabs. Daar kunnen senioren onder begeleiding van studenten of zorgprofessionals producten bekijken, voelen en dus uitgebreid testen. De opgebouwde inzichten helpen zorgorganisaties, gemeenten, woningbouwverenigingen, verzekeraars en welzijnsorganisaties om de juiste oplossingen te kiezen voor hun doelgroep.

Samenwerken?

Er wordt nog steeds gezocht naar nieuwe samenwerking met partners uit de regio Eindhoven en omgeving om het Smart Health Cluster Zorg verder uit te bouwen. Momenteel zijn er al testlabs opgezet bij Ouderensociëteit Andromeda in Eindhoven, het Huis van Morgen in Roosendaal, Lokaal+ bij het Summa college in Eindhoven en het Living lab in Amersfoort van ROC Midden Nederland. Zowel de deelnemers als de studenten zijn erg enthousiast over het idee en de opzet!

Binnenkort openen initiatiefnemers nog meer testlabs bij onder andere zorgorganisatie Oktober in Bladel. Zo groeit het initiatief steeds meer uit tot een Smart Health Cluster Zorg waar kennis en ervaring met elkaar gedeeld wordt én verbonden wordt met andere regio’s in Nederland!

Meer informatie? Neem contact op via info@thuisleefgids.nl.