Actueel

Metropoolconferentie 9 oktober: Energietransitie

Na een introductie door vice-voorzitter Stef Luijten is een korte toelichting gegeven over het proces dat we doorlopen om te komen tot een Regionale Energiestrategie voor de Metropoolregio Eindhoven.

Uitgelegd is hoe ver we staan met de bouwstenen van de RES en wanneer we naar de raden komen met de eerste producten. Vervolgens heeft Martijn Messing, kartrekker Programma Sociale Innovatie in energie (samenwerking provincie – Enpuls), ons verschillende mogelijkheden laten zien waarbij inwoners zelf duurzame energieprojecten (mee) realiseren. Hierbij is het van belang dat je als gemeente zelf de regie pakt, om ervoor te zorgen dat de eigen gemeenschap profiteert van windmolens en zonnevelden.

Energietransitie nieuwsbrief