Subsidie

Inzicht in resultaten eerste helft 2020

Met de Bestuursrapportage rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de uitvoering van het Werkprogramma. Daarmee geeft de Bestuursrapportage (Burap) een goed inzicht in het werk van de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Hierbij per thema informatie uit de Burap over de periode januari t/m mei 2020.

Procedure

In de Burap wordt beschreven hoe het staat met de uitvoering van het Werkprogramma 2020. En het Werkprogramma is weer een uitwerking van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Het Werkprogramma 2020 is op 18 december 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld, natuurlijk nadat de 21 gemeenten hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt.

De Burap is op 1 juli 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur en ter informatie aan alle 21 gemeenten gestuurd.

Het resultaat van alle 21 gemeenten!

Het zijn de resultaten van het werk van de 21 gemeenten, bestuurders en ambtenaren die in de Burap staan. Er is een compacte ondersteunende organisatie die die samenwerking faciliteert, zij zorgen dat de samenwerking tussen de 21 gemeenten goed loopt. Maar het zijn de ambtenaren in de werkgroepen, de wethouders in het portefeuilleoverleg, de wethouders als bestuurlijk trekker van een thema, de burgemeesters in het AB en de raadsleden in de Raadstafel21 die de resultaten van de MRE inhoudelijk maken. Wij werken samen!

Corona

De eerste helft van 2020 was een bijzondere tijd door de COVID-19-pandemie. Daardoor stond de wereld even stil. Maar als we terugkijken blijkt dat het meeste werk van de MRE toch gewoon door is gegaan. Een paar zaken waarbij het cruciaal was om bij elkaar te komen, wat nu niet kon, zijn helaas uitgesteld. Deze worden ook benoemd in de Burap. Over het algemeen is hard doorgewerkt en is de uitvoering van het Werkprogramma 2020 op koers. Zaken die nu uitgesteld zijn, worden zo snel mogelijk weer opgepakt zodat ze in ieder geval dit jaar worden gerealiseerd.

Lees meer over de resultaten

Lees hier de hele Burap zoals die is vastgesteld voor het AB. En lees de informatie over de voortgang bij de vijf thema’s: Economie, Mobiliteit, Energietransitie, Transitie Landelijk Gebied en Bestuurlijke Samenwerking.