Nieuwsarchief

Kijk onze Masterclasses

INNOVEREN DOOR SAMENWERKEN EN KENNISDELEN

Onze regio van 21 gemeenten heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Van arme keuterboertjes op schrale zandgrond via boerenslimheid naar een high tech top regio. Het toont de innovatiekracht en pioniersgeest die er in de regio heersen. We zoeken elkaar op om elkaar te versterken en samen een betere toekomst te hebben.

Samenwerken en kennisdelen zijn daarin essentieel. En dat is nog steeds zo. Juist onze regio is vanuit ons verleden in staat om met elkaar antwoorden te vinden voor grote vraagstukken. Met onze (Brainport)kennis kunnen we nieuwe innovaties in gang zetten en onze regio wordt daar direct zelf beter van. Samen zetten we vraagstukken om in kansen voor de regio.

DAAROM NU SAMEN LEREN

In 2021 organiseert Team MRE een serie Masterclasses over de grote vraagstukken voor de 21 gemeenten en de regio. Tijdens de Masterclasses vertellen externe deskundigen over hun visie op het onderwerp, wat de opgave is maar ook wat de kansen zijn voor ons de gemeenten, en onze regio. Er wordt informatie gegeven maar zeker ook een handelingsperspectief geschetst voor gemeenten. Samen leren we meer over de opgave en als we willen, kunnen we ermee aan de slag, samen op regionaal niveau maar ook op lokaal niveau. Samen kunnen we de kansen pakken!

MASTERCLASSES 2021

De masterclasses zijn nu terug te kijken op onze website. Klik op een onderwerp om naar de betreffende pagina te gaan:

De regio als samenhangend systeem door prof. dr. Pieter Tordoir, Universiteit van Amsterdam.

Mobiliteit door Carlo van de Weijer

Klimaatadaptatie door Maarten Verkerk, adviseur klimaatadaptatie, en Erik de Ridder, Watergraaf bij Waterschap De Dommel.

Brede Welvaart door Joks Janssen, als Professor of Practice aan de Tilburg University en de Academische Werkplaats ‘Brede Welvaart in de regio’.

Verbindingen tussen Land-Stad door Adriaan Geuze, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen en landschapsarchitect.

Economische ecosystemen door Jan Peter van den Toren, Professor of Practice aan de Tilburg University en managing partner van adviesbureau Birch en Paul van Nunen, directeur Brainport Development.