Mobiel door slimme keuzes

Bij een excellente regio hoort een goede bereikbaarheid voor personen en goederen. In de regio hebben we veel met elkaar te maken. Dat kan omdat er goede mogelijkheden zijn om je door de hele regio te verplaatsen. Maar de regio staat ook midden in de wereld. Andere regio’s zijn mede door goede verbindingen nabij. Ons internationaal georiënteerde bedrijfsleven is ook daardoor goed verbonden met de rest van de wereld.

Nieuwe ontwikkelingen brengen nieuwe kansen en leggen de lat hoog voor mobiliteit. We gaan voor een betere bereikbaarheid, in een aantrekkelijke regio met een hoge verblijfskwaliteit. Met hernieuwde vervoermiddelen, ingezet daar waar hun sterke punten het best tot hun recht komen. Met een uitgekiende verdeling van de totale mobiliteit over alle vervoermiddelen, de tijd en de wegen die daarvoor geschikt zijn. Met ‘talking traffic’ verkeer dat zoekt naar een optimale afstemming. Met gebruikers die alle informatie hebben om de slimste keuze te maken. In onze regio ontwikkelen en testen we nieuwe mobiliteitsconcepten en –diensten en laten we zien dat ze werken. Om direct de voordelen te benutten én om ze te kunnen verkopen.

  • 21 Gemeenten
  • 750.000 Mensen
  • 10 Miljard afgelegde kilometers per jaar

Agendacommissie

De Werkplaats Mobiliteit en Innovatie is de agendacommissie voor het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie.

 

SmartwayZ.NL

Onder de vlag van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL werkt de provincie Noord-Brabant aan het verbeteren van de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland. SmartwayZ.NL bestaat uit acht samenhangende deelopgaven, variërend van het ontwikkelen en invoeren van Smart Mobility oplossingen, tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten. Deze gezamenlijke en integrale aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant is een van deelopgaven.

 

Nieuw Samenwerkingsakkoord

In het project de Update werkt de Metropoolregio Eindhoven nu aan een nieuw Samenwerkingsakkoord voor de periode 2019-2024. Mobiliteit is een van de thema’s in dit Samenwerkingsakkoord. De komende tijd wordt verder uitgewerkt wat precies de opgaven, aanpak, acties en resultaten worden van de regionale samenwerking op dit thema. Lees de planning van het nieuwe Samenwerkingsakkoord.


 

 

Contactpersonen

Berry 300 x 450 Berry de Jong
Netwerkregisseur
040 2594 566 ...

 

 Metro_18022_BDJ8070_Nelleke

 

Nelleke Knipscheer
Netwerkregisseur
040 2594 588...

Ab 300 x 450 Ab Oosting
Netwerkregisseur 040 2594 679 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn