Nieuwsbrief

Electrifying

Energietransitie: eerste energieneutrale stedelijke regio Nederland

Opgewekt ging ik donderdag naar Leeuwarden om daar, met andere Nederlandse regio's die voorop lopen, na te denken over de vorm van een Regionale Energie Strategie. De energietransitie is een formidabele uitdaging. De ruimtelijke impact is fors, zoals we in ons project Ruimte voor Energie hebben gezien.

Vrijdag, in de trein terug van het Friese overleg, concludeer ik nog maar eens dat ook ons leven moet veranderen. We kunnen techniekinnovaties, van wind tot waterstof, gebruiken om niet te hóeven veranderen. Met onze ambities voor energie lukt het echter alleen als we de innovaties zien als kans om te kùnnen veranderen.

Dat vraagt energie van ons allemaal, maar het mooie is dat zo'n uitdaging veel meer energie geeft. Hoe ze het in het Fries zeggen, weet ik niet, maar op zijn Engels: it's electrifying!

Berry de Jong

Berry de Jong
Berry de Jong
Procesmanager Mobiliteit 040 2594 566 email hidden; JavaScript is required