Ontmoetingen maken de regio sterker!

In het bestuurlijk netwerk van de Metropoolregio Eindhoven organiseren we ontmoetingen, tussen gemeenten en externe partners. Want nabijheid is het sleutelwoord. Als je elkaar kent en ontmoet, ontstaan dynamiek, begrip en draagvlak. Samen komen we tot nieuwe energie! Zo organiseren we bestuurlijke en innovatieve kracht, samen maken we de regio sterker en werken we aan welvaart en welzijn voor onze inwoners en ondernemers.

 

Hieronder staan de geplande bijeenkomsten, inclusief nadere informatie zoals agenda en bijbehorende stukken.

 

Voor informatie over bijeenkomsten die zijn geweest, klik hier.

2019

oktober

Biomassa bijeenkomst voor stakeholders Metropoolregio Eindhoven 22 oktober 2019

Algemeen Bestuur 23 oktober 2019 (vervallen)

Werkatelier Bereikbaarheid Economische Toplocaties 25 oktober 2019

Inloopbijeenkomst Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 31 oktober 2019

november

Dagelijks Bestuur 11 november 2019

Stuurgroepen RES Brabantbreed 21 november 2019

Portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied 28 november 2019

december

Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 2 december 2019

Commissie van advies Financiën 4 december 2019

Portefeuillehoudersoverleg Economie 4 december 2019

Portefeuillehouders Regionale Energie Strategie 5 december 2019

Dagelijks Bestuur 9 december 2019

Raadstafel21 11 december 2019

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 12 december 2019

Algemeen Bestuur 18 december 2019

Ontwikkeldag regio - provincie 19 december 2019

2020

januari

Dagelijks Bestuur 20 januari 2020

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 22 januari 2020

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 22 januari 2020

Portefeuillehoudersoverleg Regionale Energie Strategie 30 januari 2020

februari

Portefeuillehouders Transitie Landelijk Gebied 6 februari 2020

Dagelijks Bestuur 17 februari 2020

maart

Commissie van advies Financiën 4 maart 2020

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 4 maart 2020

Portefeuillehoudersoverleg Economie 5 maart 2020

Dagelijks Bestuur 9 maart 2020

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 18 maart 2020

Algemeen Bestuur 18 maart 2020

Metropoolconferentie 25 maart 2020

Portefeuillehoudersoverleg Regionale Energie Strategie 26 maart 2020

april

Dagelijks Bestuur 6 april 2020

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 22 april 2020

mei

Dagelijks Bestuur 11 mei 2020

Portefeuillehoudersoverleg Regionale Energie Strategie 14 mei 2020

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 27 mei 2020

juni

Portefeuillehoudersoverleg Economie 3 juni 2020

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 4 juni 2020

Portefeuillehouders Transitie Landelijk Gebied 11 juni 2020

Commissie van advies Financiën 17 juni 2020

Dagelijks Bestuur 22 juni 2020

juli

Algemeen Bestuur 1 juli 2020

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 8 juli 2020

augustus

Dagelijks Bestuur 31 augustus 2020

september

Portefeuillehoudersoverleg Economie 2 september 2020

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 10 september 2020

Commissie van advies Financiën 16 september 2020

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 16 september 2020

Dagelijks Bestuur 21 september 2020

Algemeen Bestuur 30 september 2020

oktober

Portefeuillehouders Transitie Landelijk Gebied 1 oktober 2020

Metropoolconferentie 7 oktober 2020

Dagelijks Bestuur 12 oktober 2020

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 28 oktober 2020

november

Dagelijks Bestuur 9 november 2020

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 19 november 2020

december

Commissie van advies Financiën 2 december 2020

Portefeuillehoudersoverleg Economie 2 december 2020

Dagelijks Bestuur 7 december 2020

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 9 december 2020

Portefeuillehouders Transitie Landelijk Gebied 10 december 2020

Algemeen Bestuur 16 december 2020

Delen

FacebookTwitterLinkedIn