Ontmoetingen maken de regio sterker!

In het bestuurlijk netwerk van de Metropoolregio Eindhoven organiseren we ontmoetingen, tussen gemeenten en externe partners. Want nabijheid is het sleutelwoord. Als je elkaar kent en ontmoet, ontstaan dynamiek, begrip en draagvlak. Samen komen we tot een nieuwe energie waar de vonken van af vliegen! Zo organiseren we bestuurlijke en innovatieve kracht, samen maken we de regio sterker en werken we aan welvaart en welzijn voor onze inwoners en ondernemers.

 

Hieronder staan de geplande bijeenkomsten, inclusief nadere informatie zoals agenda en bijbehorende stukken.

 

Voor informatie over bijeenkomsten die zijn geweest, klik hier.

2018

april

Regionaal Platform 25 april 2018 (vervallen)

mei

Werkplaats Detailhandel 2 mei 2018

Stuurgroep Arbeidsmigranten 17 mei 2018

Werkplaats Bedrijventerreinen 23 mei 2018

Dagelijks Bestuur 28 mei 2018

juni

Algemeen Bestuur 6 juni 2018

Raadsledenbijeenkomst 6 juni 2018

Portefeuillehouders Wonen 14 juni 2018

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 18 juni 2018

Commissie van advies Financiën 20 juni 2018

Bestuurlijk overleg Werkplaats Strategie Ruimte 20 juni 2018

Dagelijks Bestuur 25 juni 2018

Werkplaats Wonen 28 juni 2018

juli

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 2 juli 2018

Regionaal Platform 4 juli 2018

Algemeen Bestuur 4 juli 2018

Platform Wonen 5 juli 2018

augustus

Dagelijks Bestuur 20 augustus 2018

Werkplaats Wonen 23 augustus 2018

september

Stuurgroep Arbeidsmigranten 6 september 2018

Werkplaats bedrijventerreinen 13 september 2018

Dagelijks Bestuur 17 september 2018

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 17 september 2018

Commissie van advies Financiën 26 september 2018

oktober

Platform Wonen 4 oktober 2018

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 8 oktober 2018

Regionaal Platform 10 oktober 2018

Algemeen Bestuur 10 oktober 2018

Werkplaats Detailhandel 11 oktober 2018

Dagelijks Bestuur 22 oktober 2018

Werkplaats Wonen 25 oktober 2018

Bestuurlijk overleg Werkplaats Strategie Ruimte 25 oktober 2018

november

Dagelijks Bestuur 12 november 2018

Raadsledenbijeenkomst 14 november 2018

Stuurgroep Arbeidsmigranten 15 november 2018

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 19 november 2018

Commissie van advies Financiën 28 november 2018

december

Dagelijks Bestuur 3 december 2018

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 10 december 2018

Regionaal Platform 12 december 2018

Algemeen Bestuur 12 december 2018

Werkplaats Wonen 13 december 2018

Delen

FacebookTwitterLinkedIn