Actueel

Nieuwe virtual reality aangestuurd met je hele lijf!

Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant financiert mee aan nieuwe ontwikkelingen!

De VR-game ‘Exodus Burned’ is ontwikkeld door Pillow’s Willow VR Studios en het VR Startup VREE, allebei uit Eindhoven. Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant) en het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven financierden mee aan dit project. Zo kan ‘Exodus Burned’ versneld de markt op.

Nou, zult u zeggen, een spèl? Betalen we daaraan mee?

Jawel, want dit spel, ‘Exodus Burned’, heeft iets unieks: je gebruikt namelijk je hele lichaam als controller. Je draagt een harnas met sensoren waardoor je vrij in de ruimte kunt bewegen, zonder vast te zitten aan draden. En juist díe toepassing is interessant omdat die op nog veel meer manier te gebruiken is: als je er even op doordenkt kan de medische wereld er bijvoorbeeld mooie dingen mee gaan doen en daar wordt ook nu aan gewerkt. En alle ervaringen die opgedaan worden met het ‘spelen’ van het spel zijn mooi meegenomen: daar kunnen onderzoekers op doorborduren. In een vervolgstap heeft ook het Leisure Ontwikkelfonds Brabant (LOF) een lening verstrekt aan Pillow’s Willow om de uitrol van ‘Exodus Burned’ versneld mogelijk te maken.

Het LOF Brabant verstrekt leningen aan ondernemers met innovatieve plannen gericht op de ontwikkeling van nieuw aanbod in de Brabantse vrijetijdssector, met als doel structureel meer bezoekers van verder weg naar de provincie te trekken, die langer verblijven en meer besteden. Het LOF wordt gevoed door bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, de Efteling, Libéma en de 4 regio’s in Noord-Brabant.

20190319 foto bij nieuwbericht MD

Mocht u nou niet willen wachten op al die nieuwe ontwikkelingen, dan kunt u het spel zelf ook uitproberen: ‘Exodus Burned’ wordt namelijk nog vóór het eind van het jaar geïnstalleerd in twee zogenaamde ‘flagstores’ in Noord-Brabant.

Deze zomer wordt een mobiele variant van het spel aangeboden tijdens evenementen en festivals. Meer weten? Neem dan contact op met Pillow’s Willow VR Studios via www.exodusburned.com.