Nieuwsbrief

Inrichting Innovatiestrook Innova58

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland onderzoekt de mogelijkheid of ter hoogte van Best een nieuw servicestation voor personenwagens en vrachtwagens kan worden ingericht met elektrische laadstations en een mogelijkheid voor vrachtwagens om waterstof te tanken.

Het is de intentie om dit servicestation circulair te ontwerpen waarbij het in de eigen energievoorziening voorziet. Er wordt ook aan gedacht om een teststrook aan te brengen waar bedrijven hun innovaties in de praktijk kunnen testen en werkend kunnen tonen.

Vooruitlopend op het definitief ontwerp wordt onderzocht of de EU een bijdrage wil leveren aan de inrichting van een warmtenet op het servicestation. De nieuwe inrichting biedt een meekoppelkans om het servicestation via een warmtenet van warmte/koude te voorzien en bebouwing in de directe omgeving (tot 1,5 km afstand van het servicestation). De Metropoolregio Eindhoven werkt hierin samen met de universiteit van Darmstadt. Bijna de helft van de energievraag is momenteel een warmtevraag door het besluit van het kabinet om een gasloze maatschappij na te streven. De innovatiestrook biedt de kans om aan te tonen dat een warmtenet tot een sluitende business case kan leiden.

Lees meer over het project InnovaA58