Raadstafel21 met raad en daad samenwerking

De Raadstafel21 is het overlegplatform van raadsleden in de Metropoolregio Eindhoven. Informatie-uitwisseling, kennisdeling en vervullen van de ambassadeursrol naar de eigen gemeenteraad zijn de belangrijkste functies die de leden vervullen. De Raadstafel21 heeft geen besluitvormende bevoegdheden.
De Raadstafel21 is ontstaan in 2015. Toen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) werd omgevormd tot Metropoolregio Eindhoven. Betrokken raadsleden wilden de afstand tussen de Metropoolregio Eindhoven en de gemeenteraden verkleinen en de betrokkenheid van de raadsleden vergroten.

Ton van Happen website
Ton van Happen, voorzitter Raadstafel21: We zien allemaal het belang van samenwerking en willen daarin stappen zetten!
  • 42 Raadstafelleden
  • 4 Bijeenkomsten
  • 453 Raadsleden in de regio

Wie zitten er in de Raadstafel21

Alle gemeenteraden in de Metropoolregio hebben twee raadsleden benoemd in de Raadstafel21.

 

Wat is de Raadstafel21

De Raadstafel21 fungeert als:

-       schakel tussen gemeenteraden en Metropoolregio;

-       sparringpartner voor de portefeuillehoudersoverleggen (poho), cq voorzitter en vicevoorzitter van het poho;

-       de verbinder tussen bestuur en raad in hun eigen gemeente. raadstafelleden zijn  adviesgevers aan de raad en de portefeuillehouders, tbv het bevorderen van de informatie-uitwisseling.

-       klankbord bij de voorbereiding van de metropoolconferenties.


De ambitie

Met 21 autonome gemeenteraden samenwerken als één regio op de thema’s die voor alle 21 gemeenten van belang zijn.


Het doel van de Raadstafel21

- Het in positie brengen van gemeenteraadsleden, zodat zij hun kaderstellende en controlerende rol in de samenwerking kunnen vervullen.
- Vergroten van de betrokkenheid van gemeenteraadsleden bij de regionale opgaven.


De Raadstafel21 wil dit bereiken door

  • Het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen lokale portefeuillehouders en raadsleden over regionale opgaven
  • Kennisdeling tussen gemeenteraden
  • Het vervullen van de ambassadeursrol naar de eigen raad.

 

Verslagen Raadstafel21

4 oktober 2018

12 december 2018

 

In 2019 komt de Raadstafel21 bij elkaar op:
3 april 2019 (verslag volgt)
26 juni 2019
25 september 2019
11 december 2019

 

Contactpersonen

Ton van Happen 450 x 300 Ton van Happen
Voorzitter Raadstafel21...

 

Helmi_151311_1551

Helmi Leijen

Secretariaat  040 2594 527...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn