Metropoolconferentie

We ontmoeten elkaar bij de Metropoolconferentie

De Metropoolregio Eindhoven is een flexibele, energieke netwerksamenwerking. De samenwerking werkt alleen goed als we elkaar ontmoeten. Tot en met 2018 deden we dat in het Regionaal Platform, dat was het centrale punt waar de colleges van B&W van de 21 regiogemeenten elkaar ontmoetten. Hier praatten ze over de regionale. Hier debatteerden ze, wisselden ze kennis uit en deden inspiratie op.

Met ingang van 2019 is het anders. Natuurlijk blijven we elkaar ontmoeten.

We doen dat voortaan in de vorm van een Metropoolconferentie.

Deze Metropoolconferentie vindt minimaal tweemaal per jaar plaats, één keer aan het begin van het jaar om te reflecteren op de ontwerpbegroting en een tweede keer in de herfst als onderdeel van de totstandkoming van de jaarlijkse werkprogramma’s, c.q. de (4-jaarlijkse) actualisatie van het samenwerkingsakkoord.

Voor 2020 zijn de data: 25 maart (geannuleerd i.v.m. coronamaatregelen. Bijeenkomst wordt verzet naar een later tijdstip) en 7 oktober.

In 2019 hadden we ook twee Metropoolconferenties, op 27 maart en 9 oktober; het waren inspirerende bijeenkomsten!

We hebben, zoals beloofd: 'genetwerkt', kennis gedeeld en vooral: elkaar ontmoet!

Hou onze website in de gaten voor de volgende bijeenkomst!

Voor meer informatie over de bijeenkomsten die al geweest zijn (bijvoorbeeld agenda, stukken), klik op de link.