We ontmoeten elkaar bij de Metropoolconferentie

De Metropoolregio Eindhoven is een flexibele, energieke netwerksamenwerking. De samenwerking werkt alleen goed als we elkaar ontmoeten.
Tot en met 2018 deden we dat in het Regionaal Platform, dat was het centrale punt waar de colleges van B&W van de 21 regiogemeenten elkaar ontmoetten. Hier praatten ze over de regionale.  Hier debatteerden ze, wisselden ze kennis uit en deden inspiratie op.

 

Met ingang van 2019 wordt het anders. Natuurlijk blijven we elkaar ontmoeten.

We gaan dat voortaan doen in de vorm van een Metropoolconferentie.

 

Deze Metropoolconferentie vindt minimaal tweemaal per jaar plaats, één keer aan het begin van het jaar om te reflecteren op de ontwerpbegroting en een tweede keer in de herfst als onderdeel van de totstandkoming van de jaarlijkse werkprogramma’s, c.q. de (4-jaarlijkse) actualisatie van het samenwerkingsakkoord.

 

De data voor 2019 zijn nog niet bekend, maar ze gaan er komen!

Hou daarom onze website in de gaten!
Begin 2019 weten we wanneer de Metropoolconferenties gaan plaatsvinden en waar. Het beloven inspirerende bijeenkomsten te worden, waar we gaan netwerken, kennis gaan delen en vooral: elkaar gaan ontmoeten!

 

Voor meer informatie over de bijeenkomsten die al geweest zijn (bijvoorbeeld agenda, stukken), klik op de link.

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn