Metropoolconferentie

We ontmoeten elkaar bij de Metropoolconferentie

Tweemaal per jaar organiseren wij een Metropoolconferentie voor raads- en collegeleden. Twee momenten in het jaar waar we met u terugkijken en vooruitkijken. Daarnaast zijn dit ook dé momenten om met elkaar informatie en kennis te delen. Daarmee blijven we als samenwerking inspelen op ontwikkelingen en opgaven binnen ons samenwerkingsakkoord en bovenlokaal ertoe doen. Behalve de inhoud staat ook het elkaar ontmoeten daarin centraal.

De 1e bijeenkomst vindt standaard plaats aan het begin van het jaar om terug te kijken op de resultaten van het voorgaande jaar en de 2de bijeenkomst vindt plaats in het najaar, als onderdeel van de totstandkoming van de jaarlijkse werkprogramma’s, c.q. de (4-jaarlijkse) actualisatie van het samenwerkingsakkoord.

Deze bijeenkomsten bieden ook de gelegenheid om (in informele setting) ervaringen uit te wisselen tussen raadsleden. We zorgen daarbij voor passende werkvormen om te borgen dat iedereen optimaal in de gelegenheid is om input te leveren en er een dialoog gevoerd kan worden tijdens deze bijeenkomsten. We willen u als gemeenteraadsleden en collegeleden graag actief blijven betrekken bij de totstandkoming van het samenwerkingsakkoord en de Metropoolconferentie draagt bij aan het invulling geven van uw rol kaderstellende en controlerende rol als gemeenteraad. Door u tijdig te informeren en kennis te delen ontstaat een betere beeldvorming wat er in de regio gebeurt en wat dit bijdraagt aan de inwoners en ondernemers in uw gemeente.

Data 2024

In 2024 zijn de data waarop de Metropoolconferentie wordt georganiseerd: