Transitie

Fons d’Haens nieuwe voorzitter thema Transitie Landelijk Gebied

Fons D Haens

In de vergadering van de portefeuillehouders op 10 december 2020 is Fons d’Haens als nieuwe voorzitter benoemd van het thema Transitie Landelijk Gebied. Fons is wethouder in de gemeente Bladel. Hij is als voorzitter de opvolger van Anke van Extel- van Katwijk die burgemeester van Asten is geworden.

Vanaf de start van de samenwerking in de Metropoolregio is Anke van Extel – van Katwijk voorzitter van het thema Transitie Landelijk Gebied geweest. Het thema is onder de bezielende aanvoering van Anke goed op de kaart gezet.

Fons was al lid van koplopersgroep op het thema transitie landelijk gebied. Vanuit die positie is hij actief op een aantal onderwerpen. Fons is bijvoorbeeld vanuit de regio betrokken bij de Milieueffectrapportage (planMER) voor Mestbewerkingslocaties en bij het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Naast een voorzitter kent het thema een vice-voorzitter. Dat is Marinus Biemans (gemeente Deurne). In de praktijk zullen Fons en Marinus samen het thema Transitie Landelijk Gebied trekken. Fons is als voorzitter van het thema ook adviseur van het Dagelijks Bestuur.