Economie: Kansen zoeken en verbindingen leggen

Onze economie is in transitie. We zien steeds meer uitdagingen op ons af komen. Op weg naar een verdere duurzame ontwikkeling van onze regio ontstaan er nieuwe maatschappelijke vraagstukken rond o.a. voedsel, mobiliteit, energievoorziening. De snelle ontwikkeling van technologie biedt oplossingen en heeft vergaande gevolgen voor de manier waarop we onze samenleving en economie inrichten.
20180827 ec strategie bdj verticaal
Onze regio is recent erkend door het Kabinet als één van de ‘mainports’ van Nederland: wat gaat dat betekenen?
  • 21 Gemeenten
  • 750.000 Mensen
  • 1 gezamenlijke Regionale Brainportagenda

 

We gaan naar een meer horizontale economie, waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen veel meer samenwerken. Tegelijkertijd zien we de trend van Metropoolvorming, waarbij stedelijke regio’s gezien worden als motor van onze economie. Onze regio is recent erkend door het Kabinet als één van de ‘mainports’ van Nederland: wat gaat dat betekenen?

 

Het portefeuillehoudersoverleg Economische Strategie is ‘enabler’ in onze regionale samenwerking. We brengen mensen bij elkaar, discussiëren, delen kennis en bedenken zo nieuwe ideeën. Een van de acties is het beter verbinden van de economische agenda van de gemeenten en subregio’s met de regionale Brainport-agenda. Dat doen we niet door het schrijven van allerlei economische strategieën, maar door afstemmingsmomenten te organiseren, elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten! We doen het met elkaar en voor elkaar.

 

Economische versterking met focus

 

De inzet van het portefeuillehoudersoverleg is gericht op de economische versterking van de regio op basis van een duidelijke focus. We richten ons op een aantal opgaven:

Verbinding economische agenda’s Brainport: we leggen de verbinding tussen de economische agenda’s van de (sub)regio’s met de Brainport Next Generation agenda, door regelmatig te zorgen voor afstemming tussen partijen.

Basiseconomie: we agenderen nieuwe thema’s in de werkplaats ter versterking van de regionale Brainport Next Generation agenda.

-   Bevorderen kennis en innovatie: het portefeuillehoudersoverleg vervult een rol om het stimuleringsfonds als instrument voor het aanjagen van innovatieve ontwikkelingen bekendheid te geven en de richtlijnen verder aan te scherpen op de economische strategie van de regio.

 

De ontwikkeling en afstemming over deze opgaven gebeurt tijdens bijeenkomsten van de portefeuillehouders Economische Strategie en het Regionaal Platform. We organiseren thematische sessies waarin interactie plaatsvindt, zowel met mensen van externe samenwerkingspartners als met regionale bestuurders.

Wethouder van de gemeente Eindhoven  Stijn Steenbakkers (links) en wethouder Daan de Kort van de gemeente Veldhoven zijn resp. voorzitter en  vice-voorzitter voor het onderwerp Economie.

20181129 Stijn Steenbakkers-Daan de Kort samengevoegd

Nieuw Samenwerkingsakkoord

 

In de vergadering van 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 goedgekeurd. Economie is een van de thema's uit dit Samenwerkingsakkoord.
Voor de tekst van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 klik hier.

 

Bekijk hier het filmpje over het thema Economie:

 

Contactpersoon

Ans Leloux

Ans Leloux

Netwerkregisseur Economie:
Basis-economie
040 2594 611...

 

Maikel 300 x 450 Maikel Denissen
Netwerkregisseur Economie:
Investeringsfondsen 040 2594 598...
20170330 Thomas Voncken 1 half Thomas Voncken
Netwerkregisseur Economie:
Verbinding economische agenda's040 2594 656 ...

Delen

FacebookTwitterLinkedIn