1440x480 content formfield files cropped workflow Form 2210 a947d5

Economie

Het doorontwikkelen van de mainportstatus, het versterken van het vestigingsklimaat en het realiseren van een toekomstbestendig en robuust economisch ecosysteem. Dat zijn de hoofdopgaven waar de Metropoolregio Eindhoven aan werkt binnen het programma economie. Met als doel: een veerkrachtig economisch systeem in de regio.

20180827 ec strategie bdj verticaal
Onze regio groeide van arme streek tot een economische topregio, een van de 3 Nederlandse Mainports. Er is altijd een grote drive geweest om te innoveren en een betere toekomst te realiseren, samen!
 • 21Gemeenten
 • 750.000Mensen
 • 1gezamenlijke Regionale Brainportagenda

Highlights uit het Samenwerkingsakkoord 2023-2026

Doorontwikkeling mainport

 • De lokale en subregionale economieën in onze regio versterken en verbinden op de Strategische Agenda Brainport.
 • Overheidssamenwerking verbinden op Triple Helix-samenwerking.
 • De economische weerbaarheid van de regio op langere termijn versterken zodat ook de ecosystemen van de toekomst zich kunnen ontwikkelen.

Versterken vestigingsklimaat

 • Beschikbaar houden en maken van kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen voor de diverse economische sectoren in de regio.
 • Lobby voor meer experimenteerruimte en ruimte voor innovatieve concepten.
 • Stimuleren en faciliteren nieuwe economische dragers in het landelijk gebied.
 • Stimuleren van innovatieve ecosysteem en ketenwerking bedrijfsleven d.m.v. het Stimuleringsfonds. Lees meer over het Stimuleringsfonds.
 • We brengen aan de hand van de "Utrechtse barcode" systematiek in beeld wat nodig is aan brede voorzieningen.

Lees het hele Samenwerkingsakkoord.

Portefeuillehouderoverleg

Voor de aansturing van het programma economie is er een portefeuillehoudersoverleg (poho). Hierin zitten de 21 wethouders economie van de regiogemeenten. Wat doet het poho:

 • Verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en uitvoering van de hoofdopgaven.
 • Bepaalt de doelen en activiteiten zoals opgenomen in het werkprogramma.
 • Stuurt op de realisatie van onze ambities.
 • Adviseert het Dagelijks Bestuur over economische aangelegenheden.
 • Wethouders bereiden het inhoudelijke beleid en de besluit vorming in de raden voor.

Stijn Steenbakkers (wethouder gemeente Eindhoven) en Leon van de Moosdijk (wethouder gemeente Asten) zijn resp. voorzitter en vicevoorzitter van het poho economie. De voorzitter is ook inhoudelijk adviseur van het Dagelijks Bestuur.

Steenbakkers vd Moosdijk Voorzitter Stijn Steenbakkers (links) en vice-voorzitter Leon van de Moosdijk

Contactpersoon

Thomas Voncken
Thomas Voncken
Programmaregisseur Economie 040 2594656 email hidden; JavaScript is required
Maikel Denissen
Maikel Denissen
Procesmanager Economie 040 2594598 email hidden; JavaScript is required
Bas Luijten
Bas Luijten
Procesmanager Economie - Stimuleringsfonds 0402594596 email hidden; JavaScript is required