1440x480 content formfield files cropped workflow Form 2210 a947d5

Economie

Als een van de drie Nederlandse Mainports hebben we een vooraanstaande positie als regio. Onze economische prioriteit is het verstevigen van ons regionaal vestigingsklimaat. Welvaart koppelen aan welzijn krijgt hierbij aandacht, onder meer via investeringen door Brainport en de gemeenten in voorzieningen; zo creëren we een prettig leefklimaat.

20180827 ec strategie bdj verticaal
Onze regio evolueerde van arme streek tot economische topregio. Er is altijd een grote drive geweest om te innoveren en een betere toekomst te realiseren, samen!
  • 21Gemeenten
  • 750.000Mensen
  • 1gezamenlijke Regionale Brainportagenda

Als we als regio willen blijven excelleren, moeten we werken aan verdere versteviging. Als gemeenten hebben we hierin een belangrijke rol. Wij vormen de overheidsinbreng in de triple helix en ‘borgen’ zo de samenwerking. Willen we het vestigingsklimaat versterken, dan moeten we gezamenlijk investeren in kennis, infrastructuur en een aantrekkelijke werk- en leefomgeving. Onze economische samenwerking is erop gericht om deze bijdrage binnen Brainport te leveren. Dit doen we zowel via een financiële als een inhoudelijke bijdrage aan Brainport. Lees meer over Brainport op hun website.

Met het Stimuleringsfonds hebben we een strategisch instrument om rechtstreeks innovatie en economische ontwikkeling aan te jagen. We werken aan continue doorontwikkeling van het fonds. Daardoor worden onze regionale middelen optimaal ingezet voor de versterking van de economische structuur in onze 21 gemeenten. Lees meer over het Stimuleringsfonds op onze website.

Tenslotte hebben we ook oog voor brede economische kansen. Die kunnen een stevige bijdrage leveren aan een solide en duurzame economische structuur in onze regio. Zo zoeken en vinden we een verbreding van onze economische basis.

Bestuurlijk trekkers

Wethouder van de gemeente Eindhoven Stijn Steenbakkers en burgemeester van Bladel Remco Bosma zijn resp. voorzitter en vice-voorzitter voor het onderwerp economie.

20210708 Steenbakkers en Bosma2 Wethouder Stijn Steenbakkers (links) en burgemeester Remco Bosma

220919 6760 POHO Economie klein Het nieuwe poho economie

Contactpersoon

Thomas Voncken
Thomas Voncken
Procesmanager Economie 040 2594656 t.voncken@metropoolregioeindhoven.nl
Wendela de Ridder
Wendela de Ridder
Procesmanager Economie 040 2594621 w.deridder@metropoolregioeindhoven.nl
Maikel Denissen
Maikel Denissen
Procesmanager Economie 040 2594598 m.denissen@metropoolregioeindhoven.nl