1440x480 content formfield files cropped workflow Form 2210 a947d5

Economie

Als een van de drie Nederlandse Mainports hebben we een vooraanstaande positie als regio Onze economische prioriteit is het verstevigen van ons regionaal vestigingsklimaat. Welvaart koppelen aan welzijn krijgt hierbij aandacht, onder meer via investeringen door Brainport en de gemeenten in voorzieningen; zo creëren we een prettig leefklimaat.

20180827 ec strategie bdj verticaal
Onze regio is recent erkend door het Kabinet als één van de ‘Mainports’ van Nederland: wat gaat dat betekenen?
  • 21Gemeenten
  • 750.000Mensen
  • 1gezamenlijke Regionale Brainportagenda

Als we als regio willen blijven excelleren, moeten we werken aan verdere versteviging. Als gemeenten hebben we hierin een belangrijke rol. Wij vormen de overheidsinbreng in de triple helix en ‘borgen’ zo de samenwerking. Willen we het vestigingsklimaat versterken, dan moeten we gezamenlijk investeren in kennis, infrastructuur en een aantrekkelijke werk- en leefomgeving. Onze economische samenwerking is erop gericht om deze bijdrage binnen Brainport te leveren. Dit doen we zowel via een financiële als een inhoudelijke bijdrage aan Brainport.

Met het Stimuleringsfonds hebben we een strategisch instrument om rechtstreeks innovatie en economische ontwikkeling aan te jagen. We werken aan continue doorontwikkeling van het fonds Daardoor worden onze regionale middelen optimaal ingezet voor de versterking van de economische structuur in onze 21 gemeenten.

Tenslotte hebben we ook oog voor brede economische kansen. Die kunnen een stevige bijdrage leveren aan een solide en duurzame economische structuur in onze regio. Zo zoeken en vinden we een verbreding van onze economische basis.

Economische versterking met focus

We hebben de volgende hoofdopgaven.

  1. Verbinden van gemeentelijke en subregionale economische agenda’s met de Brainportagenda.
  2. Bevorderen van kennis & innovatie door de inzet van het stimuleringsfonds als instrument voor het aanjagen van innovatieve ontwikkelingen.
  3. Versterken van de basiseconomie; het signaleren en verkennen van mogelijke opkomende kansen en opgaven en het doen van voorstellen hoe deze op te pakken.

Het portefeuillehoudersoverleg Economie is ‘enabler’ in onze regionale samenwerking. We brengen mensen bij elkaar, discussiëren, delen kennis en bedenken zo nieuwe ideeën. Dat doen we niet door het schrijven van allerlei economische strategieën, maar door afstemmingsmomenten te organiseren, elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten! We doen het met elkaar en voor elkaar.

Wethouder van de gemeente Eindhoven Stijn Steenbakkers (links) en wethouder Daan de Kort van de gemeente Veldhoven zijn resp. voorzitter en vice-voorzitter voor het onderwerp Economie.

20181129 Stijn Steenbakkers Daan de Kort samengevoegd

Nieuw Samenwerkingsakkoord

In de vergadering van 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 goedgekeurd. Economie is een van de thema's uit dit Samenwerkingsakkoord.
Voor de tekst van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 klik hier.

Bekijk hier het filmpje over het thema Economie:

Contactpersoon

Thomas Voncken
Thomas Voncken
Procesmanager Economie 040 2594656 t.voncken@metropoolregioeindhoven.nl
Wendela de Ridder
Wendela de Ridder
Procesmanager Economie 040 2594621 w.deridder@metropoolregioeindhoven.nl
Tom van Tilborg
Tom van Tilborg
Procesmanager investeringsfondsen 040 2594596 t.vantilborg@metropoolregioeindhoven.nl