Header RH Ce

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

De organisatie Metropoolregio Eindhoven bestaat uit 2 diensten: dienst Team MRE en dienst RHCe.

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) toezicht op de vorming en het beheer van archieven en informatiebeheer bij 20 gemeenten in de regio (Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Someren, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre). Ook enkele andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vallen onder het toezicht van het RHCe. Het RHCe zorgt dat de informatie voor iedereen raadpleegbaar is, nu en in de toekomst.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio heeft inhoudelijke taken aangaande het RHCe gedelegeerd aan de Bestuurscommissie RHCe, en bedrijfsvoeringszaken gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur MRE.

Voor meer informatie over het RHCe, zie de website.