Actueel

Leergang Centrumgebieden: eerste bijeenkomst verplaatst naar 14 oktober!

Dit jaar start voor de ambtenaren in de Metropoolregio Eindhoven de Leergang Centrumgebieden. De eerste bijeenkomst in de vorm van een excursie stond gepland op 4 juni 2020. Als gevolg van de corona-crisis is deze verplaatst naar 14 oktober 2020, de dag waarop ook de tweede bijeenkomst plaatsvindt in Veldhoven (deze blijft ongewijzigd). De eerste aflevering voor de Leergang Centrumgebieden is dus op 14 oktober 2020, duurt een hele dag en omvat zowel de excursie naar Heerlen als een bijeenkomst in Veldhoven.

Vorige Leergang Detailhandel

In 2018 heeft de Metropoolregio Eindhoven samen met de provincie Noord-Brabant en Fontys Hogescholen een Leergang Detailhandel georganiseerd. Deze Leergang bestond uit een viertal Masterclasses voor ambtenaren en een afsluitende sessie voor bestuurders in januari 2019. Doel van deze Leergang was om de problematiek van de toenemende winkelleegstand en de consequentie voor de centrumgebieden verder uit te diepen, de samenwerking tussen de verschillende gemeenten en subregio’s te verstevigen en te leren van elkaars ervaringen. Deze leergang was dermate succesvol dat de leergang intussen wordt uitgerold in de andere Brabantse regio’s en dat in onze regio bestuurlijke is besloten tot een vervolg van de leergang.

Problematiek

De problematiek van de detailhandel staat niet op zichzelf zoals we al weten uit de eerdere masterclasses. Veel gemeenten worstelen met de leegloop. Verpaupering van het centrum of ondermijnende activiteiten liggen op de loer. Komt dit alleen door de terugtrekkende detailhandel of zijn er ook andere oorzaken aan te wijzen? Wat kunnen wij als gemeenten doen om het centrum weer aantrekkelijk te maken? Wat is de rol van de overheid in deze? Wat en wie hebben we hierbij nodig?

Samen met de Klankbordgroep die bestaat uit vertegenwoordigers uit alle subregio’s, is in kaart gebracht welke vragen er leven in de subregio en welke onderwerpen vragen om een nadere uitdieping. Dit om jullie handvaten te geven om aan de slag te kunnen gaan met jullie centrum. De Metropoolregio Eindhoven heeft ook nu weer samen met haar partners de provincie en Fontys de Leergang opgezet.

Programma 14 oktober 2020

We starten op 14 oktober 2020 met een excursie naar Heerlen en een bezoek aan Veldhoven. Heerlen is een goed voorbeeld is van hoe om te gaan met krimp en de rol van de regio hierin. Daarnaast gaan we naar Veldhoven waar we, naast een schouw, met name aandacht besteden aam de sanering van vastgoed. Een meer uitgebreid programma volgt later. Vervolgens zullen in januari, maart en mei 2021, in samenwerking met de klankbordgroep, de volgende Masterclasses worden georganiseerd.

Je kunt je nog opgeven

Wil je meedoen aan de Leergang Centrumgebieden? Dat kan! Meld je dan nu aan via deze link vóór dinsdag 19 mei a.s. Per gemeente is er ruimte voor maximaal 2 deelnemers (let op: voor de excursie naar Heerlen zijn er maar 21 plaatsen beschikbaar (1 per gemeente). Meer informatie m.b.t. de excursie naar Heerlen volgt na sluiting van de inschrijftermijn.