Subsidie

21 projecten kregen subsidie uit het Stimuleringsfonds

Twee keer per jaar geeft de MRE vanuit het Stimuleringsfonds subsidie voor innovatieve samenwerkingsprojecten in de regio. Net voor de zomervakantie heeft het DB besloten om 21 projecten subsidie te geven, van de 37 ingediende aanvragen. Met de subsidieverlening van in totaal € 1.022.100 wordt een verwachte totale investering van € 2.400.935 in de regio uitgelokt.

Het Stimuleringsfonds heeft als doel innovatieve samenwerkingsprojecten te subsidiëren die de economie in de regio versterken. Dat versterken van de economie kan door bijvoorbeeld nieuwe werkgelegenheid, versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven, verbetering van het vestigingsklimaat en/of stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.

Centraal bij het Stimuleringsfonds staat innovatie. Van de 21 projecten die subsidie krijgen, hebben er 5 betrekking op Life Sciences & Health, 3 op (Duurzame) energie, 1 op Smart & Green Mobility, 1 op Creatieve Industrie, 2 op Kunstmatige Intelligentie, 8 op Overige High Tech en 1 valt onder de categorie ‘overig’.

De geografische spreiding van de projecten die nu subsidie hebben gekregen, is als volgt: van de 21 projecten vinden 10 projecten plaats in Eindhoven, 2 in Valkenswaard, 2 in Geldrop-Mierlo, 2 in Cranendonck, 2 in Deurne, 1 in Son en Breugel, 1 in Someren en 1 heeft betrekking op de hele regio.

Tendersysteem

Het Stimuleringsfonds werkt met een tendersystematiek. Dit betekent dat twee keer per jaar projectvoorstellen ingediend kunnen worden, namelijk uiterlijk 1 april en 1 oktober tot 17.00 uur. Daarna worden de aanvragen getoetst aan de criteria van het fonds en worden ze gewogen ten opzichte van elkaar. De Adviesgroep die de projectvoorstellen beoordeelt bestaat uit zes personen, vertegenwoordigers van de regionale overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de MRE besluit uiteindelijk over het verlenen van de subsidie.

Lees meer over het MRE Stimuleringsfonds op onze website.