Nieuwsbrief

In gesprek met Raadstafel 21 over Transitie landelijk gebied

Op 12 december jl. hebben Anke van Extel-van Katwijk en Marinus Biemans op uitnodiging van de Raadstafel 21 een toelichting gegeven op het onderwerp Transitie landelijk gebied. De Raadstafel 21 gaat dit jaar met alle voorzitters van de regionale opgaven uit het Samenwerkingsakkoord in gesprek. Transitie landelijk gebied was de eerste in de rij.

Anke van Extel-van Katwijk, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg, vindt het waardevol om de visie van de raadsleden te horen juist omdat Transitie landelijk gebied een nieuw onderwerp is op de agenda van de Metropoolregio Eindhoven. Dat betekent dat er voor een stuk moet worden gepionierd.

In de opgave Transitie landelijk gebied werken we samen aan een landelijk gebied dat leefbaar, toekomstbestendig en economisch vitaal is en bijdraagt aan het vestigingsklimaat van de Brainportregio. Door in gesprek te gaan over het thema wordt duidelijk hoe in de verschillende gemeenten gedacht wordt over de opgaven in het landelijk gebied maar vooral ook over de kansen die er liggen. Ook is gesproken over de verwachtingen van de raadsleden ten aanzien van de samenwerking van de 21 gemeenten op dit thema.

20200610 TLG20raadstafel2120201820klein

Marinus Biemans heeft een toelichting gegeven op het Werkprogramma 2019. Vervolgens is een interactief gesprek gevoerd met de leden van de Raadstafel 21 door enkele vragen voor te leggen via Sendsteps. Dat is een methode waarin via de mobiele telefoon vragen worden beantwoord die vervolgens direct op het scherm worden getoond. Het gesprek met de raadsleden heeft waardevolle inzichten opgeleverd. Onder andere wat de raadsleden verwachten van het op te stellen Streefbeeld en hoe dit de gemeenten straks kan helpen bij het maken van keuzes. Ook is benadrukt dat het belangrijk is dat stedelijk gebied goed betrokken is bij dit thema. Al met al een waardevolle sessie!

In gesprek met Raadstafel 21 over Transitie landelijk gebied

Voor meer informatie: Chantal van den Eijnden,
e-mail: c.vandeneijnden@metropoolregioeindhoven.nl
tel.: 06 42480052