Actueel

Brainport Eindhoven krijgt een boost door regiodeal

Voorzieningenniveau Brainport Eindhoven krijgt een boost door Regio Deal

5 nieuwe projecten Regio Deal Brainport Eindhoven van start!

Na de start van de eerste 13 projecten uit de Regio Deal Brainport Eindhoven in 2018, zijn nu financiële bijdragen toegekend voor 5 nieuwe projecten ter versterking van de economische kracht van de regio. Een groot deel van de projecten moet bijdragen aan het voorzieningenniveau van Brainport Eindhoven; een bepalende factor voor de aantrekkingskracht van talent. Met investeringen uit de Regio Deal kunnen de cultuur- en sportvoorzieningen meer in overeenstemming worden gebracht met de internationale concurrentiepositie van de regio.

Totaal wordt de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Dat gebeurt via de drie pijlers van de Regio Deal: te weten ‘Onderscheidend voorzieningenaanbod’, ‘Aantrekken en behouden talent’ en ‘Innovaties met maatschappelijke impact’. De Regio Deal Brainport Eindhoven loopt 4 jaar, met een uitloop voor de uitvoering van de projecten van 4 jaar.

20190325 foto bij nieuwsbericht van TV

Projecten

Een prettige leefomgeving voor de inwoners en een goed economisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. Er zijn nu 5 nieuwe en 3 ‘vervolgfinancieringen’ toegekend. Voor de 5 nieuwe projecten is bijna 1 miljoen euro toegezegd; voor de vervolgfinancieringen ruim 17 miljoen.

Hieronder de linkjes naar de 5 projecten:

Naast de 5 nieuwe projecten, zijn er ook vervolgfinancieringen toegekend voor de projecten ‘Accommoderen onderwijs groei en ontwikkelen hybride leeromgevingen’, ‘Services Holland Expat Center South’ en ‘PhotonDelta’. In totaal gaat het om ruim 17 miljoen euro voor deze 3 projecten! En hieronder de linkjes naar de 3 vervolgfinancieringen:

Klik hier voor een overzicht en omschrijving van alle toegekende projecten

Brainport Nationale Actieagenda

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met deze langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Brainport Nationale Actieagenda zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven en Stichting Brainport met zijn kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen.
Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten en benutten van kansen.