Nieuwsbrief

Leergang detailhandel

Het in onze regio uitgevoerde Koopstromenonderzoek heeft tot een aantal conclusies geleid waarvan wij toch wel zijn geschrokken: het onderscheidend vermogen van kernen en winkelconcentraties is te laag; de verdiencapaciteit van retail en horeca is te laag; er is teveel vierkante meters aanbod en de innovatiekracht van de sector blijft laag. Er is binnen onze regio ca. 410.000 m2 teveel aan retailmeters.

Deze conclusies hebben ertoe geleid dat de Werkplaats Detailhandel actief aan de slag wil gaan met het Centrumgebied. Daarom organiseert de Metropoolregio in samenwerking met de provincie en Fontys de komende maanden een Leergang Detailhandel. Hierin wordt onder ander aandacht besteed aan vastgoed, Placemaking, stakeholders en er worden veel interessante sprekers uitgenodigd.

Elke gemeente heeft zich online kunnen aanmelden. Deze leergang is bedoeld voor ambtenaren Economische zaken en Ruimtelijke Ordeningen en start in september. De leergang bestaat uit vier Masterclasses die in de periode september tot en met december 2018 worden gegeven. De leergang wordt in januari 2019 afgesloten met een bijeenkomst waarbij ook bestuurlijk trekker Piet Machielsen, wethouder van Oirschot en Eric van Merrienboer, gedeputeerde van de Provincie Noord Brabant aanwezig zullen zijn.

Tijdens de vier Masterclasses worden er per subregio thema's behandeld waarbij de deelnemers instrumenten krijgen aangereikt zodat zij na afloop van deze leergang de benodigde bagage hebben om in hun gemeente aan de slag te kunnen gaan met hun centrum.