Nieuwsarchief

Masterclass over economische ecosystemen

Het Brainport-ecosysteem heeft een wereldwijd erkende kennispositie op het gebied van sleuteltechnologieën. Deze technologieën ontwikkelen zich snel. Het innovatie-ecosysteem van Brainport is een kraamkamer van nieuwe technologieën en bedrijvigheid. Dit zorgt voor een sterke economische groei voor niet alleen onze regio, maar heeft zijn effect tot ver daarbuiten. In de Brainportregio is er sprake van een open systeem waar grote internationaal opererende bedrijven intensief samenwerken met regionale bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Dit versterkt de concurrentiekracht en is ook terug te zien in de banengroei in de maakindustrie.

De regionale kracht ligt in het verbinden van systemen en het toepassen van technologische kennis in toekomstbestendige businessmodellen.  Een interessante vraag daarbij is hoe het MKB nog meer kan profiteren van dit kennisintensieve Brainport-ecosysteem. En wat kunnen lokale overheden als triple-helixpartner daaraan bijdragen?

Op woensdag 15 september verzorgde Jan Peter van den Toren, Professor of Practice van de Tilburg University en managing partner van adviesbureau Birch, deze masterclass. Met hem gingen we in gesprek over het begrip ‘economische ecosystemen’ en de verbinding met het midden- en kleinbedrijf (MKB). En hoe kan het MKB profiteren van de groei van het innovatieve ecosysteem in onze regio. Paul van Nunen, directeur Brainport Development, gaf daarop zijn reflectie vanuit onze regionale praktijk.

Terugkijken

Klik hier om de masterclass economische ecosystemen via YouTube terug te kijken.

Klik hier om de presentatie in pdf terug te zien.

Ook alle andere masterclasses zijn terug te kijken via onze website.

Verkenning en kennisontwikkeling

Als regio Zuidoost-Brabant staan we bekend als een door kennis en innovatie gedreven regio die het samen weten te maken. Door kennisdeling ontstaat een beter beeld op de opgaven die de komende jaren op ons als gemeenten en regio af komen. Daarvoor zal, in aanloop naar de doorontwikkeling van het nieuwe samenwerkingsakkoord in 2022, een serie masterclasses gehouden worden over opgaven, kansen en ontwikkelingen voor de 21 gemeenten en de regio in Zuidoost-Brabant. In totaal zijn in 2021 zes masterclasses gehouden: de regio als samenhangend geheel, mobiliteit, klimaatadaptatie, stad-land, Brede Welvaart en economische ecosystemen. Lees meer over het hele programma van de masterclasses in 2021 op een speciale pagina op onze website.