Subsidie

Stimuleringsfonds projecten

Samen investeren!

Prachtige ideeën een kans bieden en zo de economie in de regio versterken, dat doet het Stimuleringsfonds. Al vele jaren stimuleren we innovatie, samenwerking en de economische structuur in Zuidoost-Brabant.

Als we horen dat een project een prijs heeft gewonnen of een vervolgfinanciering heeft binnengehaald, gaat bij ons de vlag uit. Met een bijdrage van het Stimuleringsfonds hebben we de winnaars op weg geholpen. Dáár doen we het voor! Ons doel is niet rendement op korte termijn, maar het sorteren van effecten voor de langere termijn. Op het gebied van innovaties, werkgelegenheid, duurzame ontwikkelingen, de concurrentiepositie, het vestigingsklimaat – noem maar op. Wij wakkeren het vuurtje aan, anderen leveren ook een bijdrage en samen maken we van een kansrijk idee een succesverhaal. De Metropoolregio Eindhoven voert de regie, maar het fonds bestaat dankzij de bijdragen van alle 21 gemeenten.

Tendersysteem

Het Stimuleringsfonds kent een zogeheten tendersysteem, en heeft 3 tenders. 3 keer per jaar kunnen projectvoorstellen ingediend worden. De deadlines zijn 1 februari, 1 juni en 1 oktober om 17.00 uur.

Meer informatie over de projecten

Hieronder vind je informatie over de projecten die subsidie hebben gekregen uit het Stimuleringsfonds geordend per tender.

April 2022 (link naar de pagina tender April 2022)

Zelf een aanvraag doen?

Wil je zelf een aanvraag indienen voor het Stimuleringsfonds? Kijk dan op de pagina Stimuleringsfonds info.

Voor meer informatie over het Stimuleringsfonds:

Bas Luijten
Bas Luijten
Procesmanager 0402594596 b.luijten@metropoolregioeindhoven.nl