Nieuwsbrief

Metropoolregio Eindhoven in de Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Het Rijk werkt aan een Nationale omgevingsvisie. Net als gemeenten maken ook de provincie en het Rijk een eigen omgevingsvisie. Zo schrijft de nieuwe Omgevingswet voor. Voor onze regio is het belangrijk dat onze ambities door provincie en Rijk worden ondersteund. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, hebben inmiddels een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen Rijk en regio. Deze gesprekken gingen zowel over de inhoud als over de manier van samenwerken.

20200612 plaatje bij Nb novi 25 juni 2018

Inhoudelijk zijn vanuit de Metropoolregio Eindhoven de volgende accenten gelegd:

  • De internationale ligging van onze regio vraagt van het Rijk dat het meer doet op internationale verbindingen;
  • Een verdere verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners is essentieel om talent aan te trekken en te binden.

Over de gewenste manier van samenwerken is het volgende ingebracht:

  • We vragen het Rijk om als partner in gezamenlijke programma's te investeren;
  • We ondersteunen het idee om met omgevingsagenda's en perspectief-gebieden in te zetten op gezamenlijke belangen.

We zien dat we scherp op het netvlies van het Rijk staan en dat is goed voor de regio en dat is ook goed voor Nederland.

Lees meer over de input vanuit onze regio.