Ontmoetingen maken de regio sterker!

Hieronder staan de bijeenkomsten die zijn geweest sinds de start van de Metropoolregio Eindhoven, inclusief nadere informatie zoals verslag en bijbehorende stukken.

2020

juli

Algemeen Bestuur 1 juli 2020

juni

Dagelijks Bestuur 22 juni 2020

Commissie van advies Financiën 17 juni 2020

Webinar Concept-RES Inwoners van de regio 4 juni 2020

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 4 juni 2020

Webinar Concept-RES Volksvertegenwoordigers 3 juni 2020

Portefeuillehoudersoverleg Economie 3 juni 2020

mei

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 27 mei 2020

Dagelijks Bestuur 11 mei 2020

april

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 22 april 2020

Dagelijks Bestuur 6 april 2020

maart

Metropoolconferentie 25 maart 2020 - Geannuleerd

Algemeen Bestuur 18 maart 2020 / Geannuleerd

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 18 maart 2020 - Geannuleerd

Portefeuillehoudersoverleg Energiestrategie 18 maart 2020 - Geannuleerd

Bijeenkomst Energietransitie 11 maart 2020

Dagelijks Bestuur 9 maart 2020

Portefeuillehoudersoverleg Economie 5 maart 2020

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 4 maart 2020

Commissie van advies Financiën 4 maart 2020

Werkatelier RES 3 maart 2020

Werkatelier Brainport Nationale Actieagenda

februari

Dagelijks Bestuur 17 februari 2020

Portefeuillehouders Transitie Landelijk Gebied 6 februari 2020

januari

Portefeuillehoudersoverleg Energiestrategie 30 januari 2020

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 22 januari 2020

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 22 januari 2020

Dagelijks Bestuur 20 januari 2020

2019

december

Ontwikkeldag regio - provincie 19 december 2019

Raadsbijeenkomst RES Stedelijk Gebied 18 december 2019

Algemeen Bestuur 18 december 2019

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 12 december 2019

Raadstafel21 11 december 2019

Raadsbijeenkomst RES A2gemeenten 11 december 2019

Dagelijks Bestuur 9 december 2019

Portefeuillehoudersoverleg Energiestrategie 5 december 2019

Raadsbijeenkomst RES Peelgemeenten 4 december 2019

Raadsbijeenkomst RES Kempen 4 december 2019

Portefeuillehoudersoverleg Economie 4 december 2019

Commissie van advies Financiën 4 december 2019

Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 2 december 2019

november

Portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied 28 november 2019

Stuurgroepen RES Brabantbreed 21 november 2019

Dagelijks Bestuur 11 november 2019

oktober

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 31 oktober 2019

Inloopbijeenkomst Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties

Werkatelier Bereikbaarheid Economische Toplocaties 25 oktober 2019

Algemeen Bestuur 23 oktober 2019 (vervallen)

Biomassa bijeenkomst voor stakeholders Metropoolregio Eindhoven 22 oktober 2019

Metropoolconferentie 9 oktober 2019

Dagelijks Bestuur 7 oktober 2019

Portefeuillehoudersoverleg Energiestrategie 3 oktober 2019

Stuurgroepen RES Brabantbreed 3 oktober 2019

Commissie van advies Financiën 2 oktober 2019

september

Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 30 september 2019

Raadstafel21 25 september 2019

Portefeuillehoudersoverleg Economie 12 september 2019

Portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied 12 september 2019

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 12 september 2019

Dagelijks Bestuur 2 september 2019

juli

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 3 juli 2019

juni

Raadstafel21 26 juni 2019

Algemeen Bestuur 26 juni 2019

Ontwikkeldag regio - provincie 26 juni 2019

Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 24 juni 2019

Dagelijks Bestuur 17 juni 2019

Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie 13 juni 2019

Commissie van advies Financiën 12 juni 2019

Portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied 6 juni 2019

mei

Portefeuillehoudersoverleg Economie 29 mei 2019

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 22 mei 2019

Dagelijks Bestuur 13 mei 2019

Raadsledenbijeenkomst Energiestrategie 8 mei 2019

april

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 17 april 2019

Portefeuillehoudersoverleg Energiestrategie 11 april 2019

Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 8 april 2019

Dagelijks Bestuur 8 april 2019

maart

Metropoolconferentie 27 maart 2019

Algemeen Bestuur 27 maart 2019

Commissie van advies Financiën 20 maart 2019

Dagelijks Bestuur 11 maart 2019

februari

Portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied 28 februari 2019

Portefeuillehoudersoverleg Economie 20 februari 2019

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 20 februari 2019

Dagelijks Bestuur 11 februari 2019

Portefeuilehouders Transitie Landelijk Gebied 6 februari 2020

Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 4 februari 2019

januari

Portefeuillehoudersoverleg Energiestrategie 31 januari 2019

Dagelijks Bestuur 14 januari 2019

2018

december

Raadstafel21 12 december 2018

Algemeen Bestuur 12 december 2018

Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 10 december 2018

Portefeuillehoudersoverleg Economie 7 december 2018

Dagelijks Bestuur 5 december 2018

november

Stuurgroep Regionale Energie Strategie 28 november 2018

Commissie van advies Financiën 28 november 2018

Gesprekstafel Duurzaamheid 22 november 2018

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 19 november 2018

Dagelijks Bestuur 12 november 2018

Portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied 5 november 2018

oktober

31 oktober 2018: Samen bouwen aan het Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022

Dagelijks Bestuur 22 oktober 2018

Gesprekstafel Duurzaamheid 18 oktober 2018

Algemeen Bestuur 10 oktober 2018

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 8 oktober 2018

Raadstafel21 4 oktober 2018

Werkatelier Brainport Nationale Actieagenda

september

Dagelijks Bestuur 26 september 2018

Commissie van advies Financiën 26 september 2018 (vervallen)

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 17 september 2018

augustus

Dagelijks Bestuur 20 augustus 2018

juli

Bijeenkomst colleges en raden 4 juli 2018

Algemeen Bestuur 4 juli 2018

Regionaal Platform 4 juli 2018 (vervallen)

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 2 juli 2018

Dagelijks Bestuur juli 2018 (schriftelijk)

juni

Dagelijks Bestuur 25 juni 2018

Bestuurlijk overleg Werkplaats Strategie Ruimte 20 juni 2018

Commissie van advies Financiën 20 juni 2018

Portefeuillehouders Wonen 14 juni 2018

Themasessie Grootschalige opwek duurzame energie 14 juni 2018

Raadsledenbijeenkomst 6 juni 2018 (vervallen)

Algemeen Bestuur 6 juni 2018 (vervallen)

mei

Dagelijks Bestuur 28 mei 2018

Werkplaats Bedrijventerreinen 23 mei 2018

Stuurgroep Arbeidsmigranten 17 mei 2018

Werkplaats Detailhandel 2 mei 2018

april

Dagelijks Bestuur: schriftelijke ronde april / mei 2018

Regionaal Platform 25 april 2018 (vervallen)

Platform Wonen 19 april 2018 (vervallen)

Raadsinformatiebijeenkomst Ontwerpbegroting 2019 18 april 2018

Raadsinformatiebijeenkomst Ontwerpbegroting 2019 12 april 2018

Alliantie Lokale Coördinatoren Energietransitie 12 april 2018

Bestuurlijk overleg Werkplaats Strategie Ruimte 12 april 2018

Raadsinformatiebijeenkomst Ontwerpbegroting 2019 11 april 2018

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 9 april 2018

Dagelijks Bestuur 9 april 2018

Werkplaats Wonen 5 april 2018

maart

Algemeen Bestuur 20 maart 2018

Stuurgroep Arbeidsmigranten 15 maart 2018

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 12 maart 2018

Dagelijks Bestuur 12 maart 2018

februari

Algemeen Bestuur 21 februari 2018

Programma Regionaal Platform 21 februari 2018

Bestuurlijk overleg Werkplaats Economische Strategie 19 februari 2018

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 19 februari 2018

Dagelijks Bestuur 19 februari 2018

Platform Wonen 7 februari 2018

Commissie van advies voor Financiën 7 februari 2018

Energietop Metropoolregio Eindhoven 1 februari 2018

januari

Gesprek met colleges en raden

Werkbijeenkomst Colleges

Bestuurlijk overleg Werkplaats Strategie Ruimte 23 januari 2018

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 22 januari 2018

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 22 januari 2018

Stuurgroep Arbeidsmigranten 17 januari 2018

Dagelijks Bestuur 15 januari 2018

2017

december

Werkplaats Wonen 14 december 2017

Werkplaats Economische Strategie 14 december 2017

Raadstafel21 13 december 2017 (Geannuleerd)

Startbijeenkomst 'update Metropoolregio Eindhoven'

Algemeen Bestuur 13 december 2017

Regionaal Platform / Ontwikkeldag 13 december 2017

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 4 december 2017

Dagelijks Bestuur 4 december 2017

november

Minisymposium Arbeidsmigranten

Commissie van advies Financiën 29 november 2017

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 23 november 2017

Team Detailhandel 15 november 2017

Dagelijks Bestuur 13 november 2017

Team Bedrijventerreinen 2 november 2017

Algemeen Bestuur 1 november 2017

Regionaal Platform 1 november 2017 (geannuleerd)

oktober

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 30 oktober 2017

Dagelijks Bestuur 23 oktober 2017

Werkplaats Wonen 12 oktober 2017

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 12 oktober 2017

Raadstafel21 11 oktober 2017

Commissie van advies Financiën 11 oktober 2017

Raadsledenbijeenkomst 4 oktober 2017

september

Themabijeenkomst 'Leegstand in de Metropoolregio Eindhoven'

Regionaal Platform 20 september 2017

Werkplaats Economische Strategie 14 september 2017

Werkplaats Strategie Ruimte 13 september 2017

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 11 september 2017

Dagelijks Bestuur 11 september 2017

Werkplaats Arbeidsmarkt 7 september 2017

Werkplaats Wonen 7 september

augustus

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 31 augustus 2017

juli

Dagelijks Bestuur 10 juli 2017

juni

Werkplaats Wonen 29 juni 2017

Extra Algemeen Bestuur 28 juni 2017

Team Detailhandel 28 juni 2017

Algemeen Bestuur 21 juni 2017

Regionaal Platform 21 juni 2017

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 19 juni 2017

Werkplaats Economische Strategie 15 juni 2017

Dagelijks Bestuur 12 juni 2017

Team Bedrijventerreinen 8 juni 2017

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 8 juni 2017

Raadstafel21 7 juni 2017

Commissie van advies Financiën 7 juni 2017

mei

Dagelijks Bestuur 8 mei 2017 (schriftelijk)

april

Team Detailhandel 19 april 2017

Algemeen Bestuur 12 april 2017 (Vervallen)

Regionaal Platform 12 april 2017

Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 10 april 2017

Werkplaats Wonen 6 april 2017

Ruimte voor Energie #3 op 6 april

Raadsledenbijeenkomst 5 april 2017

Dagelijks Bestuur 3 april 2017

maart

'Op weg naar Vitale Centra' op 29 maart

Commissie van advies Financiën 29 maart 2017 (Geannuleerd)

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 23 maart 2017

Dagelijks Bestuur 13 maart 2017

Werkplaats Economische Strategie 9 maart 2017

februari

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 20 februari 2017

Team Bedrijventerreinen 16 februari 2017

Algemeen Bestuur 15 februari 2017

Regionaal Platform 15 februari 2017 (GEANNULEERD)

Bestuurlijk overleg Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 9 februari 2017

Bijeenkomst 'Ruimte voor Energie' #2

Dagelijks Bestuur 6 februari 2017

Werkplaats Wonen 2 februari 2017

januari

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 23 januari 2017

Dagelijks Bestuur 16 januari 2017

2016

december

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 14 december 2016

Algemeen Bestuur 14 december 2016

Regionaal Platform 14 december 2016

Kick off bijeenkomst 'Ruimte voor energie' 9 december

Stuurgroep Arbeidsmigranten 8 december 2016

Afstemmingsoverleg gezamenlijke bestuurlijke trekkers 7 december 2016

Dagelijks Bestuur 5 december 2016

Platform Wonen 1 december 2016

november

Commissie van advies Financiën 30 november 2016

Werkplaats Wonen 24 november 2016

Raadstafel21 23 november 2016

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 21 november 2016

Ambtelijk overleg Wonen 17 november 2016

Dagelijks Bestuur 14 november 2016

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 9 november 2016

Werkplaats Strategie Ruimte 9 november 2016

Team Detailhandel 3 november 2016

oktober

Werkgroep Werklocaties 27 oktober 2016

Werkgroep Ruimte 20 oktober 2016

Algemeen Bestuur 19 oktober 2016 (geannuleerd)

Regionaal Platform 19 oktober 2016

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 17 oktober 2016

Werkplaats Wonen 13 oktober 2016

Dagelijks Bestuur 10 oktober 2016

Ambtelijk overleg Wonen 6 oktober 2016

Raadsledenbijeenkomst 5 oktober 2016

Commissie van advies Financiën 5 oktober 2016 (geannuleerd)

september

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 30 september 2016

Platform Wonen 29 september 2016

Raadstafel21 28 september 2016

Afstemmingsoverleg gezamenlijke bestuurlijke trekkers 21 september 2016

Werkgroep Werklocaties 15 september 2016

Werkplaats Wonen 15 september 2016

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 12 september 2016

Dagelijks Bestuur 12 september 2016

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 9 september 2016

Portefeuillehouders Ruimte over Strategie Ruimte 7 september 2016

augustus

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 26 augustus 2015

juli

Dagelijks Bestuur 18 juli 2016

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 4 juli 2016

juni

Algemeen Bestuur 29 juni 2016

Regionaal Platform 29 juni 2016

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 23 juni 2016

Dagelijks Bestuur 20 juni 2016

Commissie van advies Financiën 15 juni 2016

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 6 juni 2016

mei

Raadstafel21 25 mei 2016

Dagelijks Bestuur 23 mei 2016

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 18 mei 2016

Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 9 mei 2016

april

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 21 april 2016

Regionaal Platform 20 april 2016

Dagelijks Bestuur 11 april 2016

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 4 april 2016

maart

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie 25 maart 2016

Raadstafel21 23 maart 2016

Dagelijks Bestuur 14 maart 2016

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 7 maart 2016

februari

Algemeen Bestuur 17 februari 2016

Regionaal Platform 17 februari 2016

Dagelijks Bestuur 15 februari 2016

Commissie van advies Financiën 3 februari 2016

Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 1 februari 2016

januari

Dagelijks Bestuur 18 januari 2016

2015

december

Algemeen Bestuur 16 december 2015

Regionaal Platform 16 december 2015

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 7 december 2015

Dagelijks Bestuur 7 december 2015

Commissie van advies Financiën 2 december 2015

november

Raadstafel21 25 november 2015

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 12 november 2015

Dagelijks Bestuur 9 november 2015

oktober

Algemeen Bestuur 14 oktober 2015

Regionaal Platform 14 oktober 2015

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 5 oktober 2015

Dagelijks Bestuur 5 oktober 2015

september

Commissie van advies Financiën 30 september 2015 (schriftelijke ronde)

Dagelijks Bestuur 7 september 2015

juli

Dagelijks Bestuur 13 juli 2015

juni

Algemeen Bestuur 24 juni 2015

Regionaal Platform 24 juni 2015

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 15 juni 2015

Dagelijks Bestuur 15 juni 2015

Commissie van advies Financiën 10 juni 2015

mei

Dagelijks Bestuur 18 mei 2015

april

Regionaal Platform 22 april 2015

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 13 april 2015

Dagelijks Bestuur 13 april 2015

maart

Dagelijks Bestuur 9 maart 2015

februari

Algemeen Bestuur 25 februari 2015

Regionaal Platform 25 februari 2015

Portefeuillehouders Mobiliteit en Innovatie 9 februari 2015

Dagelijks Bestuur 9 februari 2015

januari

Dagelijks Bestuur 12 januari 2015

Delen

FacebookTwitterLinkedIn