Nieuwsbrief

Themabijeenkomst 14 juni: Grootschalige opwek duurzame energie: kansen en vraagstukken

Op dit moment komen er tal van lokale projecten op het gebied van (grootschalige) duurzame opwek van energie van de grond. Dagelijks melden zich lokale initiatiefnemers bij gemeenten. Daarmee komt er nu veel op de gemeenten af. Provincie, Enexis/Enpuls en Metropoolregio Eindhoven ondersteunen de gemeenten hierbij met kennisdeling in bijeenkomsten en workshops of projectondersteuning.

Praktijkvoorbeelden

In de bijeenkomst op 14 juli jl. zijn verschillende praktijkvoorbeelden aan de orde gekomen. Denk aan het ‘postcoderoosproject’ Welschap (11.000 zonnepanelen verkocht aan omwonenden), of het project De Vlaas in Deurne (18.000 zonnepanelen). Dit soort projecten plaatsen de gemeente voor grote uitdagingen, denk aan de (ruimtelijke) inpassing van grootschalige zon en wind, de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en het betrekken van omwonenden.

Visie grootschalige duurzame energie

Het is van belang om bij de ontwikkeling van windparken en/of zonnevelden de ruimtelijke, sociale en infrastructurele consequenties in samenhang te beoordelen. Er moet goed gekeken worden naar de ruimtelijke inpassing, aansluiting bij de energienetwerken en sociale participatie bij projecten.

Het is daarom belangrijk dat gemeenten een visie ontwikkelen op grootschalige opwek van duurzame energie op hun grondgebied waarbij rekening wordt gehouden met ruimtelijke, sociale en infrastructurele belangen. Voor de ontwikkeling van zonneparken in het buitengebied is een dergelijke visie zelfs een voorwaarde vanuit de provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant.

Ondersteuning gemeenten

Op korte termijn zullen provincie en Enpuls workshops gaan aanbieden, om gemeenten hierin te ondersteunen en kennis te ontsluiten. Daarnaast wordt vanuit Enexis/Enpuls ondersteuning aangeboden bij de ontwikkeling van grootschalige collectieve zonprojecten ('postcoderoosprojecten'). Denk hierbij aan een 'quick-check'' op de haalbaarheid van een concrete kans die zich voordoet, begeleiding/projectleiding in de initiatieffase en een masterclass om lokale teams op het benodigde kennisniveau te krijgen. Neem meer informatie contact op met Barbara Marcus (b.marcus@metropoolregioeindhoven.nl).

Presentaties bijeenkomst

Alle presentaties van de bijeenkomst zijn terug te vinden op onze website via deze link:

  • Zonprojecten met bewonersparticipatie: ervaringen regio (Willem Buiter)
  • Postcoderoosproject Welschap (Andries Mulder)
  • Pilot energieprojecten en Omgevingswet (Wouter Schenk)
  • Werkgroep Kabels en leidingen (Rob Elemans)
  • Proces inpassing grootschalige wind- en zonne-energie in de Kempen (Diane van Sambeeck en Dide Kuunders)
  • Samenwerking gemeenten en Enexis/Enpuls (Ton Schuurmans)