Nieuwsbrief

Rijk draagt 130 miljoen bij aan investeringsopgave van 370 miljoen

Het kabinet investeert 130 miljoen euro uit de regio envelop in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven, zoals dat in de plannen staat die in januari aan het kabinet zijn aangeboden. Minister Schouten van LNV, Minister Ollongren van BZK en staatssecretaris Keijzer van EZK, hebbenop 16 maart 2018 deze rijksinvestering bij TU/e Innovation Space in Eindhoven gezamenlijk bekendgemaakt.

De bijdrage uit de regio envelop is incidenteel, maar mondt uit in een Regio-Deal die voor het zomerreces 2018 klaar is en die gekoppeld is aan de Brainport Nationale Actieagenda. Daarmee werken Rijk en Brainport Eindhoven de mainportstatus uit en werken samen aan de opgaven van deze regio en de bijdragen van Brainport Eindhoven aan Nederland.

Lees de raadsinformatiebrief met alle informatie over de Regio Envelop 'opgave Eindhoven'.