Actueel

Vragenlijst Raadstafel21 en Corona

Woensdag 5 februari jl. was de laatste keer dat de leden van de Raadstafel21 fysiek bij elkaar zijn geweest en er informatie met elkaar is gedeeld. Door de coronamaatregelen is een fysieke bijeenkomst voor colleges en raden uit de regio niet mogelijk, zeker tot 1 september van dit jaar. Daarom hebben wij de leden van de Raadstafel21 een aantal vragen gesteld om te peilen op welke wijze we toch het contact met elkaar kunnen behouden.

Juist het delen van informatie, bijvoorbeeld hoe het er in iedere gemeente voorstaat, is relevant in deze tijd. Als voorzitter en vicevoorzitter van de Raadstafel21 hebben we daarom een korte enquête uitgezet onder de leden van de Raadstafel21 om te polsen hoe het ervoor staat in de regio.

De vragenlijst is ingevuld door 16 gemeenten. Onderstaand treft u de uitwerking van de vragen aan.

  • Het merendeel van de deelnemers geeft aan, dat zij graag schriftelijk op de hoogte worden gehouden m.b.t. de ervaringen over de aanpak van de coronacrisis in de diverse raden.
  • In de meeste gemeenteraden is nog niet gesproken over de financiële gevolgen van de coronacrisis. In enkele gemeenten heeft er wel overleg plaatsgevonden met de fractievoorzitters.
  • In de meeste gemeenteraden worden de begrotingen 2021 van de Metropoolregio Eindhoven en van de andere GR’en in het Metropoolregio-gebied (VRBZO, GGD en ODZOB) tijdig besproken. Ook is er ruimte om zienswijzen in te dienen. Een en ander is in enkele gevallen ook afhankelijk van het gegeven of de gemeenteraad in enigerlei vorm al bijeen is geweest.
  • Als vervanging van de Metropoolconferentie is er vanuit de meerderheid van de leden van de Raadstafel21 geen behoefte aan een webinar of miniconferentie over een specifiek onderdeel vanuit de Metropoolregio Eindhoven. De communicatie vanuit de Metropoolregio Eindhoven via de nieuwsbrief wordt hiervoor als prettig en voldoende ervaren.

Mocht er op korte termijn toch behoefte zijn aan een digitale bijeenkomst over een specifiek thema / onderwerp, dan vernemen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groet,

de voorzitter en vicevoorzitter van de Raadstafel21,

Ton van Happen en Frans van Zeeland.