Subsidie

Besluitvorming tweede tender 2018 Stimuleringsfonds

Op maandag 14 januari 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven besloten over de aanvragen uit de tweede tender 2018 van het Stimuleringsfonds. In totaal zijn 35 aanvragen ingediend, 33 ervan waren voldoende compleet om te kunnen beoordelen. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om van deze 33 aanvragen er 17 te honoreren, 6 aan te houden (voor het inwinnen van nadere informatie) en 10 af te wijzen. Met de 17 gehonoreerde aanvragen is een totaal subsidiebedrag van € 857.252 gemoeid en wordt een totale investering van bijna € 3,5 miljoen in de regio uitgelokt.

Van de 17 gehonoreerde aanvragen zijn 16 ‘aanjaagprojecten’, projecten die zich nog in een vroege ontwikkelingsfase bevinden. Het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven probeert zo kansrijke initiatieven die bijdragen aan de versterking van het regionale economische profiel, te stimuleren. De andere aanvraag bevindt zich in de uitvoeringsfase en richt zich zo op het versterken van het ecosysteem in de regio.

Eerdere projecten uit het Stimuleringsfonds, die onlangs nog in de publiciteit waren, zijn o.a. Lightyear, PhotonDelta en Metalot.

Volgende tender

De volgende tender van het Stimuleringsfonds is inmiddels weer geopend en sluit op 1 april 2019. Tot die tijd kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend. Lees meer over het Stimuleringsfonds.

Tip: kom even praten voor indiening van een projectvoorstel om een inschatting te maken van de slagingskans van de aanvraag en de aanvraag mogelijk te versterken!