Algemeen

Elly Blanksma, burgemeester van Helmond, tijdelijk voorzitter van MRE.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zal in verband met de bestrijding van de coronacrisis tijdelijk het voorzitterschap van de Metropoolregio Eindhoven overdragen aan vice-voorzitter Elly Blanksma, burgemeester van Helmond.

Formeel blijft Jorritsma voorzitter van het MRE, maar hij zal tot het einde van het jaar geen vergaderingen bijwonen. Voor deze stap is gekozen om zowel de bestrijding van de pandemie, als de zorg voor de Metropoolregio recht te doen. Jorritsma wil als voorzitter van de Veiligheidsregio onverdeeld zijn aandacht kunnen geven aan het managen van de crisis. Tegelijkertijd moeten de taken die voortkomen uit het voorzitterschap van het MRE, evenzeer volledig worden uitgevoerd. Om daarvoor te zorgen is die verantwoordelijkheid nu tijdelijk bij burgemeester Blanksma belegd. Op 1 januari wordt bezien of deze tijdelijke taakverdeling zal worden verlengd, indien de bestrijding van corona daar om vraagt.