Nieuwsarchief

Masterclass over Klimaatadaptatie

De afgelopen jaren zien we het steeds meer: felle onweers- en hagelbuien. Heel recent stonden nog diverse wegen in onze regio blank.

Daarnaast krijgen we steeds vaker te maken met hitte en droogte. Dit leidt tot veel schade in bebouwd gebied, in de natuur, maar vooral ook in de landbouwsector. We zullen aan de slag moeten om Nederland op heel veel plaatsen anders in te richten om zo de toenemende schade door wateroverlast, hitte en droogte te verminderen.

De afgelopen jaren zijn veel gemeenten in Nederland aan de slag gegaan met klimaatadaptatie. Zo hebben bijna alle gemeenten een klimaatstresstest uitgevoerd en zijn ze bezig met een risicodialoog. Verschillende gemeenten hebben hun ambities geformuleerd in een adaptatiestrategie.

Wat kunt u als gemeenteraadslid doen? En welke kansen zijn er in het koppelen van thema’s? Tijdens de masterclass Klimaatadaptatie op 23 juni, van 19.00 tot 20.00 uur, namen Maarten Verkerk, adviseur klimaatadaptatie bij Over Morgen, en Erik de Ridder, Watergraaf bij Waterschap De Dommel, ons hierin mee.

Terugkijken

Ook alle andere masterclasses zijn terug te kijken via onze website.

Verkenning en kennisontwikkeling

Als regio Zuidoost-Brabant staan we bekend als een door kennis en innovatie gedreven regio die het samen weten te maken. Door kennisdeling ontstaat een beter beeld op de opgaven die de komende jaren op ons als gemeenten en regio af komen. Daarvoor zal, in aanloop naar de doorontwikkeling van het nieuwe samenwerkingsakkoord in 2022, een serie masterclasses gehouden worden over opgaven, kansen en ontwikkelingen voor de 21 gemeenten en de regio in Zuidoost-Brabant. Onderwerpen: de regio als samenhangend geheel, mobiliteit, klimaatadaptatie, stad-land, Brede Welvaart en economische ecosystemen. Lees meer over het hele programma van de masterclasses in 2021 op een speciale pagina op onze website.