Actueel

Verslag informatieavond RES voor raadsleden 8 mei 2019

Op 8 mei organiseerden we een informatieavond over de Regionale Energiestrategie (RES) en de Startnotitie voor raadsleden. Directe aanleiding is dat de Startnotitie de komende weken door de 21 gemeenteraden besproken wordt. Het programma bestond uit twee delen. Tijdens het eerste deel waren er 130 personen aanwezig, bij de simulatie ongeveer 60. Bekijk het filmpje van de bijeenkomst.

Jeugd

jongeren bijgesneden

Frans Kuppens, voorzitter van de Stuurgroep RES opende de bijeenkomst en gaf het woord aan de ‘jeugd’. Sarah en Floortje, tweedeklassers VWO aan het Dr. Knippenbergcollege in Helmond, namen vol energie de zaal mee in hoe belangrijk zij de energietranstie vinden. Bekijk het filmpje dat zij gemaakt hebben.

Presentatie

Barbara Marcus (procesmanager bij de Metropoolregio Eindhoven) heeft een presentatie gegeven over de Regionale Energiestrategie (RES). Wat gaan we opleveren en hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? In het kort:

  1. De RES is een strategie die beschrijft hoe onze regio zal gaan bijdragen aan drie onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwek van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen.
  2. De RES wordt gemaakt door onze 21 gemeenten, met de provincie, de twee waterschappen en Enexis, samen met alle betrokken stakeholders.
  3. De RES geeft aan hoe wij, als verantwoordelijke overheden, de opgaven daadwerkelijk gaan realiseren, met welke strategie en onder welke (maatschappelijk) voorwaarden. De focus ligt op 2030, maar er wordt wel een doorkijk gegeven naar de vervolgperiode 2030-2050.

De komende maanden komt in alle raden een Startnotitie aan de orde waarin de uitgangspunten, planning en organisatie verder staan uitgewerkt. Bekijk de hele presentatie.

Na de presentatie kwam een aantal leden van de Stuurgroep Jan Peters (Enexis), Rob van Otterdijk (gemeente Geldrop-Mierlo), Jan van der Meer (gemeente Eindhoven), Stef Luijten (gemeente Bergeijk) en Willem Jaspers (door provincie ingehuurd als projectleider RES) naar voren. Zij werken al een tijdje aan de RES en vertelden wat de raadsleden zeker moeten weten als ze hiermee aan de slag gaan. Daarna werden er vragen gesteld vanuit de zaal. Lees alle gestelde vragen en antwoorden.

Simulatie Energie & Ruimte

spel bijgesneden

Tijdens het tweede deel van het programma was het tijd voor raadsleden om de handen uit de mouwen te steken: waar in de regio is ruimte om windmolens en zonnepanelen te plaatsen? En wekken we daarmee voldoende energie op om te voorzien in onze energiebehoeften?

Er lagen grote kaarten van 3 bij 2 meter van de Metropoolregio Eindhoven. De kaarten lieten zien waar in de regio wel en geen ruimte is om windmolens en zonnepanelen te plaatsen. Zo kunnen er geen windmolens in stiltegebieden geplaatst worden of moet er rekening gehouden worden met hoogspanningskabels. Door middel van fiches die de grootte van een windmolen of zonnepaneel op schaal uitbeelden konden raadsleden uitproberen waar ze deze zouden plaatsen: bouw je een hele akker vol met zonnepanelen, of liever één grote windmolen die hetzelfde oplevert?

Na het startsein van de simulatie ontstonden direct levendige discussies. “Zullen we alles gewoon meteen bij de buren neerzetten?”, grapte iemand aan het begin. In tegendeel, iedereen keek als eerste naar wat zij in hun eigen gemeente konden doen en werden er druk fiches neergelegd. Zo werd bijvoorbeeld geopperd om geluidswallen langs snelwegen te gebruiken om zonnepanelen te plaatsen. Maar ook dat er altijd rekening gehouden moet worden met de wensen van omwonenden, of dat het plaatsen van zonnepanelen slecht kan zijn voor de onderliggende grond.

spel verkleind 2

Het element wat voor veel raadsleden essentieel bleek om deze transitie mogelijk te maken: de opbrengsten van windmolens en zonnepanelen. Zijn de opbrengsten van zonnepanelen bijvoorbeeld gelijk aan het verbouwen van een gewas? Dan wordt het voor agrariërs aantrekkelijk om hun akkergrond hiervoor beschikbaar te stellen. Kunnen omwonenden delen in de opbrengsten van de windmolens in hun achtertuin? Dan ervaren zij niet alleen de lasten, maar ook de lusten.

Raadsleden gingen naar huis met een concreet beeld van de omvang van de energietransitie in onze regio. Ook gaf het stof tot nadenken over de maatschappelijke randvoorwaarden die we daar tegenover stellen en werd het belang van samenwerking binnen onze regio om de transitie mogelijk te maken nog eens duidelijk.

Vervolg

De aanleiding voor de bijeenkomst voor raadsleden is de startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES). De startnotitie is gemaakt door de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven samen met de twee waterschappen, de provincie Noord-Brabant en netbeheerder Enexis. De startnotitie wordt de komende weken voorgelegd aan de gemeenteraden. de startnotitie is het startschot voor het opstellen van de RES. Na het vaststellen van de Startnotitie blijven we de raadsleden op de hoogte houden. In het najaar organiseren we weer een regionale bijeenkomst.