Nieuwsbrief

EXTRA INSPANNING VOOR WERK 50-PLUSSERS: MAAK EEN PUNT MET JE LEEFTIJD!

De gemeenten Eindhoven en Helmond gaan zich extra inspannen om een bijdrage te leveren aan vermindering van de werkloosheid onder 50-plussers. Hoewel beide gemeenten in 2016 al behoorlijke prestaties leverden, moet een kleine verhoging er toch inzitten. Dat bleek vorige week tijdens een goed bezochte bijeenkomst van de Werkplaats Arbeidsmarkt van Metropoolregio Eindhoven.

Wethouder Jos van Bree van Helmond, bestuurlijk kartrekker van de werkplaats, denkt dat in de arbeidsmarktregio Helmond succesvolle bemiddeling van 1.150 werkloze 50-plussers dit jaar haalbaar is (vorig jaar waren het er 1.118 van wie 998 met een WW-uitkering).

In Eindhoven gaat het om 1.814 WW’ers en 137 mensen uit de bijstand. Ook in Eindhoven is de ambitie om het komende jaar substantieel meer ouderen te plaatsen.

KLEINE STAPJES VOORWAARTS

Wethouder Staf Depla van Eindhoven meldde dat vanuit zijn gemeente vorig jaar 1.800 oudere werklozen met een WW-uitkering succesvol naar een baan werden bemiddeld en een beperkter aantal 50-plussers met een bijstandsuitkering. “Het aantal geplaatste WW’ers moet toch wel met een kleine 100 omhoog kunnen. We maken kleine stapjes, maar wel steeds voorwaarts.”

Hij wees erop dat werkgevers tot nu toe weinig gebruik maken van de zogenoemde low risk polis, die de gemeente Eindhoven speciaal in het leven heeft geroepen voor bijstandsgerechtigden die niet in het doelgroepenregister vallen, maar mogelijk wel een verhoogde kans op uitval door bijvoorbeeld ziekte hebben. Gewijzigde informatie over deze regeling verschijnt binnenkort op de website van 04Werkt, het werkgeversservicepunt van Zuidoost-Brabant (Eindhoven en 13 rand- en Kempengemeenten). Depla en Van Bree beloofden verder te bekijken of de arbeidsmarktregio’s Eindhoven en Helmond kunnen samenwerken om de plaatsing van zoveel mogelijk 50-plussers te kunnen organiseren.

ENTHOUSIASMEREN

Oud-profvoetballer John de Wolf – ambassadeur voor 50-plussers op de arbeidsmarkt – richtte zich vooral op de aanwezigen uit deze doelgroep. “Ga niet op zoek naar een baan, maar ga op zoek naar werk. En sluit niet direct dingen uit waarvan je denkt dat je ze niet kunt. Je moet ook op je bek durven gaan.” Vanuit de doelgroep kwam o.a. Marina van Sinten aan woord. Zij kreeg dit jaar een arbeidscontract bij de gemeente Helmond als bode. Ze is een van de rolmodellen uit de succesvolle campagne ‘Maak een punt van je leeftijd’ van De Mens Werkt Groep. In deze campagne presenteren oudere werkzoekenden zich met hun leeftijd als pluspunt. Zo is Marina niet 60 jaar, maar 60.0! “Ook dankzij de trainingen ben ik me veel bewuster van mezelf en van mijn sterke punten geworden.”

WERKGEVERSAANPAK

Gastheer Frans Huijbregts hielde de aanwezigen voor dat ouderen in teams hard nodig zijn. “Je hebt jonge honden nodig, maar je hebt ook ervaring en degelijkheid nodig, dus jongeren én ouderen. Leeftijd interesseert me eigenlijk niet zo. Ik ben ook gestopt met het bieden van functies, ik bied werkzekerheid. De mensen werken in een team en als het goed is, houden ze elkaar aan de gang. Laatst hebben we wel afscheid genomen van een programmeur van 70, omdat zijn vrouw van mening was dat het langzamerhand wel genoeg was.”

HBO OPLEIDING HRM IS VEROUDERD

Frans Huijbregts en dagvoorzitter prof. Marc van der Meer reflecteerden op de noodzaak om de HBO opleiding personeelszaken te moderniseren. “Er is nog veel focus op kosten en rendement die bij traditionele bedrijven past en te weinig voor facetten van de nieuwe arbeidsmarkt als de rol van ICT, ketensamenwerking en de toenemende eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun eigen loopbaan”.