Energiestrategie

Energietransitie

De energietransitie is de overgang van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas en steenkolen naar volledig groene energie (uit bijvoorbeeld zon en wind). Onze regio wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn en als tussenstap uiterlijk in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990.

Als Metropoolregio Eindhoven hebben we een Regionale Energiestrategie (RES) gemaakt. Belangrijke onderdelen van de RES zijn: de ontwikkeling van energie besparen, de inventarisatie van mogelijke locaties voor (grootschalige) projecten voor opwekking van energie uit zon en wind en de inventarisatie van de vraag naar warmte en het aanbod aan duurzame warmtebronnen.

Res
“Van de grote stad tot de kleinere gemeenten: we gaan echt voor de energietransitie, lokaal én gezamenlijk”. Stef Luijten, voorzitter Stuurgroep RES
 • 1Regionale Energiestrategie
 • 55%minder CO2-uitstoot in 2030
 • 2 TWHDuurzame energie

De komende tijd komt het aan op uitvoering en realisatie van de ambities uit de RES. Daarvoor hebben we als regio een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES opgesteld, met daarin de volgende uitgangspunten:

 1. Uitvoering staat voorop, in wisselende coalities en met lokaal eigenaarschap.
 2. Regionaal zorgen we voor verbinding, kennisdeling en monitoring.
 3. We maken strategische afspraken op regionaal niveau waar dat van meerwaarde is.


De RES is opgesteld door de 21 gemeenten, Waterschappen Aa en Maas en De Dommel en de Provincie Noord-Brabant. In het RES-proces werken we als gemeenten verder samen met netbeheerder Enexis, en met partijen als energiecoöperaties, woningcorporaties, natuurorganisaties, ondernemersverenigingen en kennisinstellingen. Lees meer over onze RES op www.energieregiomre.nl

Een toekomstbestendig energiesysteem, de highlights uit het Samenwerkingsakkoord

 • Inzetten op energiebesparing en stap voor stap overgaan op duurzame energie.
 • Uiterlijk in 2050 klimaatneutraal. In 2030 minimaal 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals ook landelijk is afgesproken.
 • Tegelijk een robuust en betrouwbaar energiesysteem behouden.
 • Ontwikkelen van duurzame opwekking van energie op daken en in zoekgebieden.
 • Inzicht creëren in hoe het energiesysteem (elektriciteits- en gasnetwerk) er in 2050 voor de regio uit zal zien met toepassing van nieuwe technologieën en innovaties.
 • Besparing en verduurzaming van energieverbruik in onze gebouwen.
 • Bepalen van de inzet van verschillende warmtebronnen voor de verwarming van onze gebouwen.

Lees het hele Samenwerkingsakkoord 2023-2026 (PDF).

Een voorstelrondje

Als we het hebben over een regio die aan een strategie werkt, over wie gaat het dan precies?

De Stuurgroep RES is verantwoordelijk voor de aansturing van het proces van de Regionale Energiestrategie. In de Stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de drie overheden die de RES moeten vaststellen (gemeenten, waterschappen en provincie) en een vertegenwoordiger van Enexis.

Stuurgroep RES oktober 2022 Stuurgroep RES

Het programmateam RES is de ambtelijke tegenhanger van de Stuurgroep met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, waterschappen en Enexis. De Stuurgroep is directe opdrachtgever van het programmateam. De leden van het programmateam zijn de verbindende schakel van de Stuurgroep en poho naar (één van) de werkgroepen. Voorzitter van het programmateam is Ronald Kraus van Team MRE.

Voorzitter en vicevoorzitter Energietransitie klein

De verbinding met alle wethouders energietransitie van de 21 gemeenten gebeurt via het portefeuillehoudersoverleg (poho) energietransitie. De wethouders zijn eigenaar en eindverantwoordelijk voor de producten naar de colleges. Voorzitter van het poho energietransitie is Stef Luijten (wethouder gemeente Bergeijk) (rechts op de foto), Rik Thijs (wethouder gemeente Eindhoven) is vicevoorzitter (links op de foto).

De medewerkers van de gemeenten, provincie en waterschappen werken samen aan de inhoud van de RES. Zij onderzoeken bijvoorbeeld hoe we onze gebouwen duurzaam kunnen gaan verwarmen of welke techniek er nodig is om duurzame energie op te wekken. Vanuit de gemeenten zijn dit medewerkers die dagelijks werken aan duurzaamheid, energie of infrastructurele projecten.

In MRE werken ambtenaren, burgemeesters, wethouders en raadsleden van de 21 gemeenten samen. Zij zijn de samenwerking, zij zijn Metropoolregio Eindhoven. Team MRE zorgt dat die samenwerking goed loopt, zij faciliteert en organiseert de samenwerking tussen de gemeenten.

Contactpersonen

Barbara Marcus
Barbara Marcus
Procesmanager; coördinator 040 2594 558 b.marcus@metropoolregioeindhoven.nl
Ronald Kraus
Ronald Kraus
Procesmanager 040 2594578 r.kraus@metropoolregioeindhoven.nl