Actueel

Begroting 2021 Metropoolregio Eindoven

In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de Metropoolregio Eindhoven de Concept-begroting 2021 op 12 maart 2020 naar de deelnemende gemeenten heeft gestuurd. Gevraagd is voor 20 mei 2020 een zienswijze te geven op zowel de begroting als de inwonerbijdrage Brainport Development in de periode 2021-2024.

Inmiddels zijn al veel (concept)reacties ontvangen, de formele besluitvorming hierover binnen de gemeenten zal in de komende periode plaatsvinden.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven stelt in de bijeenkomst op 1 juli 2020 de Begroting 2021 vast.