Actueel

Samen alleen

Onze business is het organiseren van de samenwerking tussen 21 gemeenten op vier thema’s. Op dit moment kunnen we niet fysiek samen komen. We werken allemaal alleen thuis en zoeken elkaar virtueel op. Dat werkt vaak goed, maar het heeft ook beperkingen. We proberen alle lopende werkzaamheden door te laten gaan volgens de planning. Dat lukt niet altijd, soms kan het niet omdat het praktisch niet te organiseren is of omdat de urgentie anders is geworden in deze crisis. Met deze nieuwsbrief informeren we jullie over de voorgang van ons werk.