Energiestrategie

Voorlopige versie RES 1.0

Het portefeuillehoudersoverleg Energietransitie en de Stuurgroep RES hebben vorige week de voorlopige versie van de RES 1.0 vrijgegeven. In deze versie van de RES 1.0 is de input meegenomen die is opgehaald bij alle gemeenteraden en stakeholders. Ook de resultaten van de planMER-procedure zijn erin meegenomen. Dit is nog steeds een voorlopige versie, de komende 2 maanden worden de laatste puntjes op de i gezet. Besluitvorming over de definitieve RES 1.0 vindt vanaf oktober 2021 plaats door de gemeenteraden en de besturen van provincie en waterschappen.

Download de Voorlopige versie RES 1.0 via de website. Link naar de Voorlopige versie RES 1.0

En lees meer over de resultaten van de planMER-procedure.

Informatiebrief voor gemeenteraden

Voor raadsleden in onze regio is een informatiebrief gemaakt, hierin staat een toelichting op deze versie van de RES 1.0, hoe deze tot stand gekomen is en wat het verdere proces is. Deze brief is hier te lezen.

Vragenuurtjes

Heeft u vragen over de nieuwe voorlopige versie RES 1.0? Meld u dan aan voor de online vragenuurtjes. Het vragenuurtje is op woensdag 8 september voor volksvertegenwoordigers en op donderdag 9 september voor inwoners. Meld u hier aan voor het vragenuurtje voor volksvertegenwoordigers of hier voor het vragenuurtje voor inwoners.