Wat kan Big Data betekenen voor gemeenten?

Eric van Tol, directeur van het Fontys Expertisecentrum Big Data, heeft een inspirerende presentatie gegeven over de mogelijkheden van big data. Gemeenten hebben heel veel data beschikbaar, maar je moet zoeken naar slimme combinaties. We moeten niet bang zijn om met big data aan de slag te gaan en moeten experimenteerruimte gaan creëren. Ook kleine gemeenten hebben al veel data beschikbaar; met name in het sociaal domein is veel te halen. Zoek hier ook de samenwerking op, met andere gemeenten of andere partijen, zoals het Expert Centre Big Data, een samenwerking tussen Fontys Hogescholen en de TU/e.

 

 

IMG_0283Eric van Tol, directeur van het Fontys Expertisecentrum Big Data

 

 

Na de pauze is in één van de deelsessies ingegaan op Big/Open data.

Kansen voor gemeenten

Paul Suijkerbuijk, Open Data Expert bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, is verder ingegaan op de kansen voor gemeenten. Er zijn inmiddels veel datasets beschikbaar (zie bijvoorbeeld op data.overheid.nl), maar wat kun je hier als gemeente mee doen? Het is belangrijk om te starten vanuit een maatschappelijk vraagstuk. Zet de mensen centraal, kijk welke oplossingen zij nodig hebben. En bedenk creatieve manieren om samen te werken, te experimenteren.

 

Vervolgens zijn diverse casussen aan de orde gekomen in drie rondetafelsessies.

 

Big/Open Data bij de gemeente Eindhoven


Rianne van Lomm, Herby van Hulsebos, Ad Steenbakkers en Milo van der Linden hebben gepresenteerd hoe de gemeente Eindhoven concreet aan de slag is gegaan met het thema Big/Open Data. Een aantal medewerkers hebben de leergang de leergang ‘Big data’ voor gemeente-ambtenaren gevolgd, die door Fontys, met ondersteuning van de gemeente Eindhoven is ontwikkeld. In de sessie zijn voorbeelden gegeven over inzichten die je kunt verkrijgen op basis van relatief eenvoudig beschikbare datasets, over bijvoorbeeld woninginbraken. Als belangrijk aandachtspunt werd meegegeven dat data-projecten moeten bijdragen aan de bedrijfsdoelen en dat goed moet worden nagedacht wat men wil weten. Daarnaast waarschuwde men ervoor data-analyse er niet ‘even bij te doen’, maar het als een volwaardige taak te zien. Meer weten over de aanpak van de gemeente Eindhoven of de training Big Data voor gemeente-ambtenaren? Neem dan contact op met Rianne van Lomm.

 

Gedrag van mensen voorspellen met behulp van big data


In de sessie over Stratumseind werden wij door Tinus Kanters van de gemeente Eindhoven op boeiende wijze meegenomen in de innovatieve mogelijkheden die er zijn om met licht de veiligheid van het gebied in kaart te brengen, te monitoren en vervolgens gericht actie te kunnen ondernemen. Met slimme technologie wordt hier geprobeerd met big data het gedrag van mensen te voorspellen.

 

Big data en het beïnvloeden van verkeersstromen


In de sessie geleid door Harold Weffers van de TU/e is gesproken over de mogelijkheden van het gebruik van big data in het beïnvloeden van verkeersstromen. Er is veel data beschikbaar, maar de eerste vraag is of je de juiste data hebt, en de tweede vraag of je deze kunt verzamelen. Ook moet goed doorgedacht worden welke impact een experiment kan hebben, bijvoorbeeld met het instellen van stoplichten om verkeersstromen te sturen. Verder is gediscussieerd is over de rol van de overheid: mag je met behulp van data ‘manipuleren’? In hoeverre weegt dan het maatschappelijk belang op tegen het individueel belang?

 

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn