Transitie

Regionale voedselstrategie: korte keten & gezonder eten

Donderdag 7 maart vond het rondetafelgesprek Regionale voedselkringloop plaats in het gemeentehuis van Oirschot. Samen met vertegenwoordigers van producenten, businesspartners en marketingorganisaties is aan de hand van een interactieve werksessie besproken hoe de regionale voedselketen gestimuleerd kan worden. Aansluitend is gekeken naar de bijdrage en rol die gemeenten en de aanwezigen kunnen en willen nemen om meer mensen uit de regio te laten kiezen voor eten uit de korte keten. Lees meer over deze bijeenkomst.

Op dit moment wordt gewerkt aan het plan van aanpak, waarin de opbrengst van het rondetafelgesprek en de al eerder verzamelde kennis (waaronder: Essay-De-Metropoolregio-smaakt-naar-meer.pdf (metropoolregioeindhoven.nl) ) wordt gebruikt als input. Het plan van aanpak wordt de komende weken met de bestuurlijk opdrachtgevers besproken en komt terug op het portefeuillehoudersoverleg Landelijk Gebied op 22 mei aanstaande.

  • Bestuurlijk opdrachtgevers: Willeke van Zeeland en Joep van de Ven
  • Ambtelijke contactpersonen: Chantal van den Eijnden en Wendela de Ridder (team MRE)
  • Uitvoering: Beeckk Ruimtemakers