Nieuwsarchief

Masterclass 2021

Innoveren door samenwerken en kennisdelen

Onze regio van 21 gemeenten heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Van arme keuterboertjes op schrale zandgrond via boerenslimheid naar een high tech top regio. Het toont de innovatiekracht en pioniersgeest die er in de regio heersen. We zoeken elkaar op om elkaar te versterken en samen een betere toekomst te hebben.

Samenwerken en kennisdelen zijn daarin essentieel. En dat is nog steeds zo. Juist onze regio is vanuit ons verleden in staat om met elkaar antwoorden te vinden voor grote vraagstukken. Met onze (Brainport)kennis kunnen we nieuwe innovaties in gang zetten en onze regio wordt daar direct zelf beter van. Samen zetten we vraagstukken om in kansen voor de regio.

Daarom nu samen leren

In 2021 organiseert Team MRE een serie Masterclasses over de grote vraagstukken voor de 21 gemeenten en de regio. Tijdens de Masterclasses vertellen externe deskundigen over hun visie op het onderwerp, wat de opgave is maar ook wat de kansen zijn voor ons de gemeenten, en onze regio. Er wordt informatie gegeven maar zeker ook een handelingsperspectief geschetst voor gemeenten. Samen leren we meer over de opgave en als we willen, kunnen we ermee aan de slag, samen op regionaal niveau maar ook op lokaal niveau. Samen kunnen we de kansen pakken!

Masterclasses 2021

Vrijdag 21 mei van 16.00 tot 17.00 uur. Onderwerp: De regio als samenhangend systeem

Woensdag 2 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Onderwerp: Mobiliteit

Woensdag 23 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Onderwerp: Klimaat

Vrijdag 16 juli (datum onder voorbehoud) van 19.00 tot 20.00 uur. Onderwerp: Stad-Land

Maandag 6 september van 19.00 tot 20.00 uur. Onderwerp: Brede Welvaart

Woensdag 15 september van 19.00 tot 20.00 uur. Onderwerp: Economie

De regio als samenhangend systeem

Inwoners en ondernemers bewegen dagelijks binnen de hele regio om te wonen, werken en recreëren. Er zijn ook al vele onderzoeken hiernaar gedaan. Bijvoorbeeld als het gaat om woon-werkverkeer, waar kinderen naar school gaan, welke plaatsen we bezoeken om te recreëren of waar we boodschappen doen en winkelen. Maar hoe zit dat nu precies? En wat hebben we daaraan? En wat zegt dit over de lange termijn? Tijdens de Masterclass op vrijdag 21 mei vertelt prof. dr. Pieter Tordoir (Universiteit van Amsterdam) welke verbindingen er zijn en hoe die de samenhang in de regio beïnvloedt. U kunt zich aanmelden voor deze Masterclass via het formulier op onze website.

Meer informatie:

Ton Pulles
Ton Pulles
Procesmanager 06 18728143 t.pulles@metropoolregioeindhoven.nl