Header omgevingsagenda

Versnellingsopgave

De regio is in ontwikkeling.

Brainport Eindhoven heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot één van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie. De kennisintensieve maakindustrie én het feit dat het in de Brainport regio goed wonen, werken en leven is, zorgt voor een forse groei. Recent werd duidelijk dat de regio veel harder groeit dan verwacht. Dit genereert nieuwe kansen voor onze regio in meer bedrijvigheid, banen en een toenemend verdienvermogen. In de komende jaren staan we echter ook voor de opgave om de ontwikkelingen op een goede manier te laten plaatsvinden in onze samenleving.

Doorontwikkelen van de Mainport Status.

Enkele jaren geleden heeft onze regio de Mainportstatus gekregen. In de aanloop naar het nieuwe regeerakkoord hebben we een vanuit de regio een bid voorgelegd aan het nieuwe kabinet. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat het Rijk samen met de regio inzet op de doorontwikkeling van de Mainportstatus. Onze inzet hierbij is om zoveel mogelijk investeringsruimte voor de ontwikkeling van onze regio vanuit lopende Rijksbegrotingen te verkrijgen aan de voorkant.

Er is een publieke opgave voor de regio.

Er ligt ook een belangrijke overheidsopgave om de groeiontwikkelingen voor de regio op een goede wijze te faciliteren. We hebben hiervoor samen met de Provincie Noord Brabant, 21 gemeenten en Brainport in een gezamenlijk proces een Actieagenda opgesteld met als doel om fors te investeren. We zetten hierbij in op een uitbreiding van de woningvoorraad voor de autonome groei in onze steden en dorpen en aansluitend een mobiliteitstransitie waarbij robuuste structureren van (H)OV, fiets, lopen en mobiliteitshubs een belangrijke rol spelen. In de actieagenda zijn alle plannen opgenomen die in de regio in ontwikkeling zijn op het gebied van wonen en mobiliteit.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Kijk hier de eerste bijpraatbijeenkomst terug over de versnellingsopgave op 20 juli 2022.

Lees de eerste informatiebrief over de versnellingsopgave voor gemeenteraden van juli 2022

Lees de tweede informatiebrief over de versnellingsopgave voor gemeenteraden van oktober 2022

Lees hier de informatiebrief naar aanleiding van het BO MIRT van 14 november 2022.

Kijk hier de tweede bijpraatbijeenkomst terug over de versnellingsopgave op 14 december 2022.

En bekijk hier de video die Studio040 maakte naar aanleiding van het BO MIRT in november 2022:

Voor meer informatie:

Thomas Voncken
Thomas Voncken
Programmaregisseur Economie 040 2594656 email hidden; JavaScript is required